This database contains:
- the BVR (Bevolkingsregister= Population Register) of Jews living in Amsterdam
- in the period 1851-3, sometimes updated to 1855, and even partially (with supplements) to 1864.

A bvr entry contains
- in a particular period
- all residents of a community, with their
- address
- civil status or family relationship
- date of birth
- place of birth
- religion
- profession
- date of establishment at this address, and from where
- date of death (if at this address)
- date of leaving this address, and to where.

This bvr has a page per dwelling or independently lived-in room. When a person moved dwelling his details were crossed out on the old page and updated on the page for the new address.

The spelling of professions has been standardised. But note that a profession may still be described in several ways eg. potato trader, potato pedlar, in potatoes.

The data were entered and checked in the period 1992-2005 by a team of several tens of volunteers, headed by Dave Verdooner of Amstelveen

and including:
Tom Verwaijen, Theo Appel, Marianne Borghols-Keijser, Branca Bouquet-Bak, Ron Brouwer, Monica Engeler, Coen Eversdijk, John Hamaker, Ton van der Jagt, Nini Joachimsthal, Henk Meijer, Henk de Pauw, Alex van Reenen, Andre de Rosa Spierings, Kick Ryckenberg, Remmert Tekelenburg en Henk van der Werff.

Micky Verdooner prepared the software for the input and rendered also technical support.
Dit digitale bestand betreft het:
- Bevolkingsregister van de in Amsterdam woonende Joden.
- over de periode 1851 - 1853, soms bijgehouden tot in 1855, gedeeltelijk (supplement-delen) zelfs tot in 1864.
Een bevolkingsregister vermeldt
- in een bepaalde periode
- alle bewoners van een gemeente, met hun
- adres
- burgerlijke staat of gezinsverband
- geboortedatum
- geboorteplaats
- kerkelijk gezindte
- beroep
- datum van vestiging op dit adres met aanduiding waarvandaan
- datum van overlijden (indien overleden op dit adres)
- datum van vertrek van dit adres met aanduiding waarheen.

Dit bevolkingsregister heeft een pagina voor elke woning of zelfstandig bewoonde kamer. Bij verhuizing werden de persoonsvermeldingen op de pagina van het oude woonadres doorgestreept en op de pagina van het nieuwe woonadres bijgeschreven.
WAARSCHUWING: De hier vermelde huisnummers zijn NIET de huidige huisnummers !!

De spelling van de beroepen is gestandaardiseerd. Dat neemt niet weg dat hetzelfde beroep op verschillende wijzen kan worden aangeduid: aardappelhandelaar, aardappelnegotie, in aardappelen enz.

De gegevens zijn ingevoerd en gecontroleerd in de periode 1992 - 2005
onder leiding van Dave Verdooner te Amstelveen

door vele tientallen vrijwilligers, waaronder:
Tom Verwaijen, Theo Appel, Marianne Borghols-Keijser, Branca Bouquet-Bak, Ron Brouwer, Monica Engeler, Coen Eversdijk, John Hamaker, Ton van der Jagt, Nini Joachimsthal, Henk Meijer, Henk de Pauw, Alex van Reenen, André de Rosa Spierings, Kick Ryckenberg, Remmert Tekelenburg en Henk van der Werff.

Micky Verdooner
vervaardigde de invoerprogrammatuur en zorgde ook verder voor technische ondersteuning.