Jews of Meerssen

Bronnen


1. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
2. Rijksarchief in Limburg, Maastricht
3. Soc.Hist.Centr. van Limburg, Maastricht
4. Gem.Archief Amsterdam, archief Joodse gemeente Meerssen, Amsterdam
5. Gemeente Meerssen, afdeling BS Mej. Hameleers, Meerssen
6. De heer Gabriel Smeets, Tilburg
7. R.I.O.D., Amsterdam.
8. Documentatiecentrum Limburg, Maastricht.
9. Gemeentearchief van Maastricht, Maastricht.
10. Joden te Meerssen, Geulbode door L.Volders, Meerssen.
11. Joods Leven in Maastricht, door J.M.Lemmens ISBN 90 70356 54 6, Maastricht.
12. Meerssen, impressies uit het rijke verleden van een jonge gemeente 1994, Theo Oberndorff  en Maxime Niesten.


Gemeentearchief Amsterdam: Archief Israel, Gemeente Meerssen

- Deel I
1. Reglement voor de opbouw van een nieuwe Synagoge met de goedkeuring van de Hoofd-Commissie.    30.03.­1843
2. Bestek en voorwaarden voor de opbouw van de nieuwe Syna­goge te Meerssen.
3. Reglement van de Isr. Gem. te Meerssen met de goedkeuring van de Hoofd-Commissie 13.03.1­862
4. Register van Correspondentie der Isr. Gem. te Meerssen van 1855 t/m 1868
5. Idem van 1869 t/m 1887   
6. Register van processen-verbaal of verordeningen van 17.4.1843 t/m 31.12.1856
7. Idem van processen-verbaal van vergaderingen van de Kerkenraad der Isr. Gem. te Meerssen 20.9.1872 t/m 29.8.1875
8. Journaal van ontvangsten en uitgaven 1843 - 1857
9. Register van ontvangsten en uitgaven 1849 - 1854

- Deel II
10. Register van Ontvangsten, omslag en bijdragen aan de Isr. Gem. te Meerssen van 1858/­1904
11. Processen-verbaal Isr. Gem. Meerssen. Eerste inschrijving 28.7.1839, laatste 15.1.1855
12. Register ontvangsten vrijwillige bijdragen en offergaven 17.4.1843 t/m 8.3.1857. Achterin dit register zit een verantwoording van de gelden door bestuurders der Isr. Gem. Meerssen, gestort in de Spaarbank van 18.1.1844 - 7.12.1855, gevolgd door een lijst met de bedragen, die aannemers enz. voor de bouw van de nieuwe Syna­goge te Meerssen in totaal ontvangen hebben tussen 3.9­.18­51 en 6.4.1855.
13. Register van Inkomsten en offergelden Isr. Gem. Meerssen van  1830/1848
14. Geboorteregister van deze gemeente vanaf  12.9.1830/1848

- Deel III
15. Register en processen-verbaal van de Commissie voor de bouw van de nieuwe Synagoge te Meerssen van 17.4.1848 - 10.10.1­850
16. Rekening en verantwoording 1869/1899
17. Processen-verbaal enz. Verkiezingen van 27.12.1874 t/m 11.8.1895
18. Register van Processen-verbaal Isr.Gem. Meerssen van 1874/1895
19. Idem van de Kerkenraad van bovengenoemde gem. van 1874 t/m 19.9.1897
20. Megilak op gedrukt papier
21. Processen-verbaal september 1899-1917

Literatuur
1. De Talmudjood. Meerssen. uitgever J. Russel.
1e Jr. 1890 no 4. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 20. 23. 24. 25.
2e Jr. 1891 no 88. 91. 104. 105.
2. J.J.F.W. Van Agt, "De synagoge van Maastricht en de synagogen elders in Limburg", Bull K.N.O.B. 66 (1967), no. 1, p. 77-96
3. H. Beem en R.C. Hekker, "De joden in Limburg van de 13e tot 19e eeuw", Bull. K.N.O.B. 66 (1967), nr. 1 p. 57-68
4. ReulRand kwartaal - magazine, oktober 1989 nummer 28
5. Het Jodendom: Ontstaan,ontwikkeling,verspreiding, invloeden door: Fernando Joannes.  Uitgeverij Het Spectrum Utrecht/Antwerpen. 1983
6. Nieuw Israëlitisch Weekblad, 18.1.1984 jrg. 119 nr. 20.
Bomen in de Synagoge en woeste bokkenrijders in het luchtruim. door Joop Geijsen
7. Joodse Leven in Maastricht, Vierkant door J.M. Lemmens
8. De Bokkenrijders, Feiten en Verhalen. door Juliaan Melchior.
1e druk 1915, 2e druk 1981 ISBN: 9064860130
9. Scolae Judeorum
- Personen met vermoedelijke banden met Meerssen
- Joodse families in Meerssen
- Joden in het Departement Neder-Maas 1806
- Joden in het Departement Neder-Maas 1808
- Namen van de 5 vooraanstaande Joden te Meerssen en hun belasting
- Namen en Belasting bijdragen in Dep.Neder-Maas, sept. 1806
- Namen en belasting bijdragen in Dep.Neder-Maas,  dec. 1806
- Patenten aanvragers
- Nieuwe namen van Joodse families te Meerssen in 1808
- Dit zijn de namen der vermoorden
- Joodse bewoners van Meerssen vermoord tijdens de WO.II.
- Joodse bewoners geb. te Meerssen vermoord tijdens de WO.II.
- Schema Joods begraafplaats te Meerssen
- Nummering schema Joodse graven
- Gemeentewapen Meerssen

Foto's
1. Familie Zeligman, J. Geijsen, plus tekening Synagoge Meerssen.
2. Foto's Monumentenzorg
3. Gemeente Meerssen

Door: H. Bartholomeus