Joodse families in Nijmegen


TOELICHTING:
Niet alle Joodse gezinnen zijn in dit boek (RBS 1228 / paginanummer) vermeld. Ook zijn de gezinnen niet altijd compleet. Met behulp van aktes van homologatie of erkenning bij huwelijken of via gepu-bliceerde gegevens is geprobeerd de gezinnen volledig te maken.
De linker pagina helft is de Nederlands omschrijving van de Hebreeuwse inschrijving op de rechter pagina helft.
De vertaling uit het Hebreeuws is verzorgd door Moshe Israel Fresco uit Israƫl.
Er zijn bij een aantal data duidelijke verschillen aanwezig (aangegeven met ! ). Aangezien de Nederland se tekst een latere vertaling is (vermoedelijk rond 1805), kunnen hier omrekenfouten gemaakt zijn.
Enige data zijn niet omgerekend, omdat de Hebreeuwse data te vaag omschreven waren of onleesbaar.

Woordenlijstje:
bat = dochter van
ben = zoon van
gazan = voorzanger
hamechone = ook genoemd
j'ts'o = moge Zijn Rots hem behoeden = 'nog werkzaam'
Kats = afkorting voor KAhen TSadok = Kahen / Cohen
khr = afkorting van 'Kavod Ha Raw' = eerwaarde heer
p'ch = Pitoeche CHotham = Pach = zegelsnijder / zegelgraveur
phum = zeer geachte heer
rofee = arts
Se'gal = afkorting van twee woorden, die betekenen 'van het huis Levi'
zl = afkorting van 'Zicharono Lebracha' = moge zijn ziel gebonden zijn in de bundel des
levens = zaliger