Register van Huwelijken Maastricht


Algemene informatie
Registers van Geboorte, Huwelijk en Overlijden bij de Nederlandse Israëlitische Hoofd-Synagoge te Maastricht. Genoemd register is ondergebracht bij RHC te Maastricht onder Arch. N.I.G. inv. Nr. 212.

De Registers van Geboorte bevatten 14 bladzijden. (75 inschrijvingen, 21.1.1832 t/m 20.4.1839).

Het Register van Huwelijken bevatten 8 bladzijden. (28 inschrijvingen, 28.12.1832 t/m 4.11.1845).

Het Register van Overlijden bevatten 14 bladezijden. (48 inschrijvingen, 8.2.1832 t/m 1837).

De registers zijn gequoteerd en geparafeerd door de ondergetekende Parnas-President der Nederlandse Israëlitische Hoofd Synagoge te Maastricht om te dienen tot het inschrijven van alle gemelde bij gemeente. Maastricht 11.01.1832.

De Parnas President voornoemd. B. Weslij.
© Dit register is gedigitaliseerd in apr. 2010 voor Amoetat AKEVOTH (sporen)-- Onderzoek van de genealogie en het familie erfgoed van het Nederlandse Jodendom (A.R) door: H.G.J.P. Bartholomeus – Meerssen (Ned).

Register van Huwelijken Voorblad van Register van Huwelijken


Bruidegom Bruid BS. dd Inzegening No.Bev.Reg. Blz
Beesman Joseph Philippus  Lichtenstein Elisabeth 11.09.1844 14.10.1844 -- 8
Bloemgarten Abraham  Hartog Eva 03.10.1833 30.10.1833 59 2
Bloemgarten Hendrik  Wijngaard Rosette 12.03.1835 01.04.1835 15 4
Cohen Levie Abraham  Weslij Sara 12.06.1834 10.09.1834 61 3
Coopman Jacob  Bergh van den Cato 16.10.1838 17.10.1838 68 5
Coopman Lodewijk  Coopman Salomus 16.07.1845 16.07.1845 -- 8
Goldstein Jacob  Maijer Magdalena 13.02.1834 18.02.1834 31 3
Heer De Israel  Spiegels Rosa 30.12.1840 30.12.1840 -- 6
Hellendall Simon  Gottschalk Helena 28.08.1833 20.02.1833 30 2
Hertog Salomon  Arentz Ester 28.5.1833 29.05.1833 57 2
Hertogh Elias  Ries Hanna 31.07.1844 31.07.1844 -- 8
Hombergh Mozes  Arentz Sara -- -- -- 8
Jager Arend Abraham  Zwarts Adelheide v/h Caan 15.01.1835 24.06.1835 53 4
Kahn Zehille  Michel Feijle 17.10.1841 17.10.1841 -- 6
Kilsheimer Aron  Botti Esther 04.11.1845 04.11.1845 -- 9
Meijer David  Souweine Celastine 16.12.1834 16.12.1834 55 3
Meijer David  Hellendall Wilhelmina 28.12.1832 27.02.1833 55 2
Michel Joseph  Fortune Jeannetta 07.05.1845 07.05.1845 -- 8
Samuel Jacob  Leutz Eve 19.08.1845 19.08.1845 -- 9
Swaab Philip Barend  Bonheur Eva -- -- -- 7
Vissers Abraham (Johannes)  Danuels Helena 10.11.1842 -- -- 6
Walthausen Aaron           
Walthausen Marcus  Gompertz Lisette 05.09.1835 16.09.1835 64 4
Wijngaard Michel  Vissers Helena 04.06.1840 01.07.1840 -- 6