Netteke, Dolf en Martha Zeligman
Netteke, Dolf en Martha Zeligman

Martha Zeligman geb. Meerssen 24.5.1920, overl. Auswitz 31.8.1942
Martha Zeligman geb. Meerssen 24.5.1920, overl. Auswitz 31.8.1942

Salomon Zeligman geb. Meerssen 25.4.1881 overl. Auschwitz 8.4.1944
Salomon Zeligman geb. Meerssen 25.4.1881 overl. Auschwitz 8.4.1944

Zeligman-Wolf
Zeligman-Wolf en hun twee vermoorde kinderen Herbert en Hilda

Verslag van onze medewerker, de heer H. Bartholomeus:
Op de kleine foto staat de heer en mevr. Zeligman-Wolf. Beiden liggen begraven op de joodse begraafplaats te Meerssen. Zij hebben de oorlog overleefd. Maar hun 2 kinderen niet. De heer en mevr. Zeligman heb ik nog als kind gekend. In de zomer zaten zij altijd op een stoel voor de deur van hun slagerij te Meerssen. Twee mensen die altijd om hun kinderen hebben getreurd.
Met hen verdween de Joodse gemeenschap in Meerssen. Steeds als ik onderzoek doe, kan ikniet begrijpen hoezo barbaars zoveel mensen doel-bewust zijn vermoord.
Getallen zijn getallen, maar een foto spreekt boekdelen.


Mathilde Sara Lichtenstein (1) geb. Waldenrath DL, overl Auschwitz 8.4.1944Mathilde Sara Lichtenstein (1) geb. Waldenrath DL, overl Auschwitz 8.4.1944
Mathilde Sara Lichtenstein (1) geb. Waldenrath DL, overl Auschwitz 8.4.1944


Grafstenen op de joodse begraafplaats


Grafstenen op de joodse begraafplaats, zover de teksten en data nog duide­lijk waren, nummer van tekening is gelijk aan de nummers hieronder.

1. (Salomon Soesman)
Sjelomo, z.v. Jehoeda Zoesman, ovl. 8 Nisan 5656 (22 maart 1896), bijz: gemeenteschrijver, 65 jaar oud // Salomon Soesman Leon zn, geb. 12 februari 5591 (1831).

2. (Jacob Soesman)
Jaäkov, z.v. Eliëzer, overl. 11 Siwan 5657 (11 juni 1897) // Jacob Soesman, bijz.: bijna 82 jaar oud.

3. (Sophia Soesman)
Sara, d.v. Jehoeda Zoesman, overl. 1 Tevet 5658 (26.12.1897), bijz.: 72 jaar oud // Sophia Soesman, overl. Te Meerssen.

4. (Meyer Wijngaard).
Meyer, zn.v Sjemoeël ha-Levi, overl. 10 Ijjar 5663 (7 mei 1903) // Meyer Wijngaard, bijz.: 74 jaar oud.

5. Eva Hertogs, wed v Isaac Wyngaard).
Chawa, dr.v Mosje, ovl. 6 Siwan 5663 (1 juni 1893), bijz.: vader geleerdengenoot // Eva Hertogs, wed. V Isaac Wijngaard, bijz.: 74 jaar oud.

6. Alexander Hertog).
Aleksander, zn. v. Avraham, ovl. 29. Sjevat 5667 (13 februari 1907) // Alexander Hertog, echtg.v Carolina Anschel, bijz.: 77 jaar oud.

7. Carolina Anschel).
Gitele, dr.v Mosj, wed.v. Aleksander zn.v Avraham, ovl. 4 Av 5675 (15 juli 1915) // Carolina Anschel, wed.v Alexander Hertog, bijz.: 79 jaar oud.

8. Mozes Hertog, geh. met Blondina Leviticus).
Mosje, z.v. Avraham, ovl. 4 Adar II 5651 (sic!) // Mozes Hertog, echtg. v Blondina Leviticus, ovl. 6 Adar II 5651 (15 maart 1891), bijz.: 68 jaar oud.

9. (Henriette Hertogs, geh. met Ambr.Soesman).
Jet, d.v. Dov Hertog, echt.v. Pinchas Zoesman, ovl. 20 Tevet 5642 (20 januari 1892), bijz.: vadergeleerdengenoot // Henriette Hertogs, echtg.v. Ambr. Soesman, geb. 15 mei 1815.

10. (Philip Marx, geh. met Eva Wijngaard).
Eliëzer, z.v. Raefaël Marx, geb. in Sjwaneberg 9 Elloel 5567 (17 augustus 1807), ovl. te Heerle 5 Av 5652 (29 juli 1892) // Philip Marx, echtg.v. Eva Wyngaard, geb. Schwaneberg, ovl. Heerle.

11. (Herman Hertog, geh. met Johanna Schmitz).
Chajiem, z.v. Avraham Hertog, ovl. 23 Kislew 5653 (12 december 1892) // Herman Hertog, echtg.v. Johanna Schmitz, geb. 7 mei 1833.

12. (Louis Hertog, geh. met Carolina Marx.)
Jechiël, z.v. Avraham, ovl. 12 Adar 5655 (8 maart 1895) // Louis Hertog, echtg. v Caroline Marx, geb. 25 Eloel 5598 (15 september 1838).

13. (Isaac Wijngaard, geh. met Eva Hertogs,voorzitter Isr.Gem)
Jitschak, die bekend is als Itsik uit het huis Wijngaard, ovl. 29 Tevet 5637 (14 januari 1878), bijz.: bestuurder en leider gem. Meerssen // Isaac Wijngaard, echt.v. Eva Hertogs, geb. 14.11.1811, bijz.: voorzitter der Israël. Gemeente Meerssen.

14. (Johanna Anschel).
Hindele, d.v. Mosje, ovl. 10 Adar 5638 (12 februari 1878) // Johanna Anschel, geb. te Polch 19 februari 5594 (1834).

14a.(Hendrik Hertog).
Naftali, z.v. Avraham, ovl. 22 Adar 5638 (24 februari 1878) // Hendrik Hertog, geb. te Meerssen 7 november 5579 (1819).

15. (Eva Hertog, geh. met Soesman)
Chawa Mirjam, d.v. Dov, echtg.v. Jaäkov z.v. Eliëzer, ovl. 20 Nisan 5648 (1 april 1888), bijz.: vadergeleerdengenoot // Eva Soesman geb. Hertogs, bijz.: 56 jaar.

16. (Caroline Marx, geh. met Louis Hertogs)
Kiggel Mirjam, d.v. Eliëzer, ovl. 14 Nisan 5649 (15 april 1889) // Caroline Marx, echtg.v. Louis Hertog, geb. 12 Kislijw 5606 (11 december 1845)

17. (Hertog Mina geh. met Wijngaard)
Eddel, d.v. Avraham, echtg.v. Mei"ier d.v. Sjemoeël ha-Levi, ovl. 29 Chesjwan 5650 (22 november 1889) // Mina Wijngaard geb. Hertog, bijz.: 54 jaar oud.

18. (Jozef Herman Hertog)
Avraham, z.v. Chajiem, ovl. 4 Tisjrie 5651 (18 september 1890) // Joseph Herman Hertog, geb.5 mei 1869.

19. (Salomon Wijngaard, geh. met Helena Neumann)
Sjelomo, z.v. Sjemoeël ha-Levi, geb. 4 Nisan 5600 (7 april 1840), ovl. 28 Kislew 5678 (13 december 1917, bijz.: bestuurder en leider gem., "bewees genade aan de doden" // Salomon Wijngaard, echtg.v. Helena Neumann, bijz.: ruim 77 jaar oud.

20. Jos.Zeligman

21. (Julia Andrees)
Gelle, d.v. Asjer ha-Cohen, echtg.v. Menachem d.v. Mosje, ovl. 25 Tevet 5679 (8 december 1918) Julia Andrees, geb. Eschweiler 11 Kislew 5601 (6 december 1840), overl. Meerssen.

22. (Em.Mendel Zeligman)
Menachem, z.v. Mosje, ovl. 5 Chesjwan 5623 (sic!) // Em. Mendel Zeligman, geb. Meerssen 7 Tammoez 5600 (8 juli 1840), ovl. aldaar 5 Chesjwan 5683 (27 oktober 1922).

23. (Max Mozes Hertog, geh. met Sophia Gras)
Menachem, z.v. Mosje, ovl. 24 Tammoez 5685 (16 juli 1925) // Max Mozes Hertog, echtg.v. Sophie Gras, geb. Meerssen 29 Tebeth 5624 (8 januari 1864), overl. Meerssen.

24. (Bertha Mozes, geh. met Emanuel Zeligman).
Beile, d.v. Aharon, echtg.v Menachem d.v. Jaäkov, ovl. 15 Sjevat 5687 (18 januari 1927) // Bertha Mozes, echtg.v. Emanuel Zeligman, geb. 1 Kislew 5612 (25 november 1851).

25. (Sibilla Kauffmann, geh. met Mozes Zeligman)
Beile, d.v. Jitschak, echt.v. Mosje z.v. Jaäkov, ovl. 29 Av 5688 (15 augustus 1928) // Sibills Kaufmann, echt.v. Mozes Zeligman, bijz.: 59 jaar oud.

26. (Sophie Zeligman)
Fegle, d.v. Jitschak, ovl. 5 Kislew 5690 (7 december 1929) // Sophie Zeligman, bijz.: 8 jaar oud.

27. (Isaac Hertog, geh. met Sara Richar).
Jitschak Jaäkov, z.v. Avraham, ovl. 5 Tisjrie 5670 (20 september 1909), bijz.: bestuurder en leider gem. Meerssen // Isaac Hertog, echtg.v. Sara Richar, geb. 19 Marchesjwan 5601 (16 november 1840).

28. (Sara Richar, geh. met Isaac Hertog).
Sara, d.v. Sjim"on, wed.v. Jitschak Jaäkov d.v. Avraham, overl. 4 Sjevat 5673 (11 januari 1913) // Sara Richar, wed.v. Isaac Hertog, geb. Trier 28 Ijar 5606 (27 mei 1846), overl. Meerssen.

29. (Johanna Schmitz, geh met Herman Hertog).
Hendele, d.v. Josef, wed.v. Chajiem dr.v. Avraham, ovl. 11 Chesjwan 5671 (12 november 1910) // Johanna Schmitz, wed.v. Herman Hertog, ovl. te Maastricht, bijz.: 80 jaar oud.

30. (Jacob Zeligman gehuwd met Helena Mozes).
Jaäkov, z.v. Menachem, ovl. 9 Nisan 5671 ( 7 april 1911) // Jacob Zeligman, echtg.v Helena Mozes, bijz.: bijna 89 jaar oud.

31. (Bernard Hertzdahl, geh. met Jeanneta Marx).
Jissachar, z.v. Tsadok Kats, ovl. 19 Nisan 5671 (17 april 1911) // Bernard Hertzdahl, echtg.v. Jeanetta Marx, geb. Heelen 7 Adar 5605 (14 februari 1845), ovl. Meerssen.

32. (Blondina Hertog, geh. met Levitcus).
Bloeme, d.v. Israël ha-Levi, wed.v. Mosje z.v Avraham, ovl. 23 Tisjrie 5672 (15 oktober 1911) // Blondina Hertog geb. Leviticus, bijz.: 85 jaar oud.

33. (Helena Mozes, geh. met Jacob Zeligman).
Hindele, d.v. Mosje, wed.v. Jaäkov z.v. Menachem, ovl. 11 Kislew 5674 (10 december 1913) //Helena Mozes, wed.v. Jacob Zeligman, bijz.: 89 jaar oud.
34. (Joseph Levy, geh. met Regina Marx).
Josef, z.v. Jaäkov ha-Levi, ovl. 3 Siwan 5675 (16 mei 1915)// Joseph Levy, echtg.v. Regina Marx, geb. te Ratingen (..) Tebeth 5608 (11 december 1847), ovl. Maastricht.

35. (Regina Marx, geh. met Joseph Levy).
Rechle, d.v. Eliëzer, wed.v. Josef z.v. Jaäkov ha-Levi, ovl. 28 Adar 5682 (27 maart 1922) //Regina Marx, wed.v. Joseph Levy, bijz.: bijna 79 jaar.

36. (Salomon Soesman).
Sjelomo, z.v. Pinchas, ovl. 6 Av 5683 (17 augustus 1923), bijz. 63 jaar // Salomon Soesman, geb. Meerssen 6 Elloel 5619 (5 september 1859), overl. Aldaar.

37. (Sophia Soesman, geh. met David Caen).
Sara, d.v. Eliëzer, echtg.v. Tovia z.v. Pinchas ha-Cohen, ovl. 1 Tevet 5639 (26 december 1878) //Sophia Soesman, echt.v. David Caen, geb. 9 december 5569 (1808).

38. (Anna Stern, geh. met Salomon Wyngaard).
Nenne, d.v. Sirga, echtg.v. Arje z.v. Sjemoël ha-Levi, ovl. 12 Sjevat 5690 (10 februari 1930) // Anna Stern, echtg.v Louis Salomon Wijngaard, bijz.: bijna 72 jaar.

38a. (Louis Salomon Wijngaard, geh. met Anna Stern).
Arje, z.v. Sjemoeël ha-Levi, ovl. 6 Adar 5690 (5 maart 1930) // Louis Salomon Wijngaard, wed.v. Anna Stern, bijz.: bijna 82 jaar.

39. (Sidore Wyngaard).
Israël, z.v. Sjemoeël ha-Levi, ovl. 23 Ijjar 5691 (10 mei 1931) // Isidor Wijngaard, bijz.: bijna 87 jaar.

40. (Adelheid Hertog, wed. V Joseph Coster).
Edel, d.v. Avraham, ovl. 11 Av 5692 (13 augustus 1932) // Adelheid Hertog, wed.v. Joseph Coster, geb. te Polch 6 september 1866, ovl. te Luik.

41. (Louis Iscaac Wyngaard, geh. met Henriette Meyer).
Jehoeda, z.v. Jitschak ha-Levi, ovl. 26 Sjevat 5694 (11 februari 1934) // Louis Isaac Wijngaard, echtg.v. Henriette Meijer, geb. 18 Eloel 5620 ( 5 september 1860).

42. (Henriette Meyer, geh. met Louis Isaac Wyngaard).
Hindele, d.v. Jitschak, ovl. 11 Ijjar 5705 (23 april 1945) // Henriette Meijer, echtg.v. Louis Isaac Wijngaard, geb. 25 Sjewat 5621 (5 februari 1861).

43. (Antoinetta Wyngaard).
Nenne, d.v. Jitschak ha-Levi, ovl. 22 Ijjar 5694 (7 mei 1934) // Antoinette Wijngaard, geb. 19 Adar 5618 (5 maart).

44. (Mozes Zeligman, geh. met Sibilla Kaufmann)
Mosje, zn.v. Jaäkov, ovl. 3 Adar II 5695 (8 maart 1935) // Mozes Zeligmann, wed.v. Sijbilla Kaufmann, bijz.: 71 jaar.

45. (Sophia Zeligman).
Feigele, d.v. Menachem, ovl. 18 Tevet 5697 (1 januari 1937) // Sophie Zeligman, geb. 19 Eloel 5627 (18 september 1867).

46. (Philomina Zeligman)
Mendele, d.v. Jaäkov en Hendele, ovl. 29 Tevet 5700 (sic!) // Philomina Zeligman, geb. 2 Cheswan 5633 ( 3 november 1872), ovl. 26 Teiweis 5700 (10 januari 1940).

47. (Eva Salomon, geh. met Sal Wyngaard).
Hewwe, d.v. Meier Josef, echtg.v. Sjemoeël Wijngaard, ovl. 11 Av 5609 (30 juli 1849), bijz.: 39jr. oud // Eva Salomon, echtg.v. Sal Wyngaard, bijz.: 39 jaar.

48. Hewwe, d.v. Jaäkov, wed.v. Eliëzer Zoesman, ovl. 3 Adar II 5627 (10 maart 1867), bijz.: 98 jaar oud, vader geleerdengenoot.

49. (Abraham Soesman).
Avraham, z.v.Eliëzer genaamd Zoesman, ovl. 10 Elloel 5627 (10 september 1867) // Abraham Soesman, bijz.: 56 jaar oud.

50. (Albert Zeligman, geh. met Eva Wolf).
Aharon, z.v. Menachem // Albert Zeligman, wed.v. Eva Wolf, geb. 14 Tammoez 5650 (4 juli 1890), ovl. 2 Ijar 5726 (22 april 1966), bijz.: diep betreurd door Greta Weijl- v.d.Stam.

51. (Hedweg Eva Wolf, geh. met Albert Zeligman).
Chawa, d.v. Meier ha-Levi en Keile, echtg.v. Aharon z.v. Menachem // Hedwig Eva Wolff, echtgen.v. Albert Zeligman, geb. 14 Niesan 5644 (9 april 1884), ovl. 2 Sebath 5715 (25 januari 1955), bijz. Tevens ter nagedachtenis van zoon Herbert Zeligman, geb. 28 Adar 5679 (28februari 1919) en dochter Hildegard Zeligman, geb. 1 Adar 5681 (9 februari 1921), beiden na deporatie niet teruggekeerd.

52. (Bertha Zeligman, wed. v Gustaaf Wallestein).
Brendele, d.v. Jaäkov en Hendele, ovl. 16 Tevet 5701 (15 januari 1941) // Bertha Zeligman, wed.v. Gustave Wallerstein, geb. 21 Kislew 5629 (5 december 1868).

53. (Hertz Wyngaard).
Tsevi, z.v. Mosje ha-Levi, ovl. 7 Nisan 5619 (11 april 1859), bijz.: geleerdengenoot, vader ook geleerdengenoot, in acrostichon naam als volgt: Tsevi Hirsj ha-Levi // Herz Wijngaard.

54. Eliëzer, z.v. Jehoeda, geb. 28 Tevet 5534 (11 januari 1774), ovl. 9 Sjevat 5620 (2 februari 1860), bijz.: "hoofdofficier", geleerdengenoot, vader ook geleerdengenoot.

55. (Jozef Soesman).
Josef, z.v. Jehoeda, ovl. 17 Chesjwan 5622 (20 oktober 1861) // Joseph Soesman.

56. (Henriette Bernard, geh. met Lion Karels).
Tels, d.v. Jaäkov, echtg.v. Jehoeda z.v. Asjer, ovl. 17 Nissan 5660 (15 april 1900) // Henriëtta Bernard, echtg.v. Lion Karels, bijz. 75 jaar oud.

57. (Anna Bloemgarden, geh. met J.Hertog).
Hindele, d.v. Josef, echtg.v. Avraham Hertog, ovl. 6 Nisan 5537 (sic!) bijz. 80 jaar // Anna Bloemgaarden, wed.v. J.Hertog, ovl. 6 Nissan 5637 (20 maart 1877).

58. (Leon Soesman).
Jehoeda, z.v. Mosje Sjelomo Zoesman, ovl. 24 Tevet 5637 (9 januari 1877), bijz.: 95 jaar oud, vadergeleerdengenoot // Leon Soesman, geb. 2 januari 5542 (1782).

59. (Mordechai Ben Eliezer).
Mordechai, z.v. Eliëzer Marks, ovl. 14 Tisjrie 5633 (10 oktober 1872), bijz.: 23 jaar oud //Mattieu Marks.

60. (Eva Wijngaard, echtg. V Ph.Marks).
Hewwe, d.v. Tsevi ha-Levi, echtg.v. Eliëzer Marx, overl. 4 Siwan 5627 (5 juni 1866) bijz.: 55 jaar oud. // Eva Wijngaard, echtg.v. Ph.Marks.

61. (Joseph Hertog)
Avraham, z.v. Aleksander, ovl. 1 Tevet 5627 (9 december 1866), bijz.: 74 jr. oud, vadergeleerdengenoot // Joseph Hertog, geb. 5553 (1792).

62. (Michel Wijngaard) voorzitter Isr.Gem.
Jechiël, z.v. Tsevi ha-Levi Wijngaart, ovl. 16 Sjevat 5631 (7 februari 1871), bijz.: geleerden-genoot, hoofd gem.

63. (Salomon Wijngaard, geh. met Eva Salomon)
Sjemoël, z.v. Tsevi ha-Levi Wijngaard, ovl. (??) Elloel 5641 (augustus 1881).

64. (Ambrors Soesman)
Pinchas, z.v. Eliëzer Zoesman, ovl. 3 Tevet 5631 (15 december 1871) // Ambr. Soesman, echtg.v. Henriette Hertogs, geb. 18 oktober 1799.

65. (Burger August).
Eliëzer, z.v. Avraham, ovl. 9 Av 5630 (augustus 1870), bijz.: 74 jr. oud vader geleerdengenoot // August Burger, geb. 6 maart 1797.


Door H. Bartholomeus