The book "sefer sod hashem " in de BIBLIOTHEQUE DE L’AIU, PARIS, inventoried under INVENTORIE SOUS LA COTE R 1322, contains a Dutch circumcision register.
Avraham Malthete(Paris)conveyed to us the French translation, done by him from the original Hebrew.
Further research led to the identification of this moheel as Mozes Salomon/Zalman de Jong/Roit, born on 27 Mar 1751 in Amsterdam, deceased in 1832 in Amsterdam, buried at Overveen (neie kille).
He married Rachel Emanuel Diets-halevi in 1792(dtb 759/232).
The majority of the circumcisions in this register took place in the vicinity of Amsterdam (but also in Amsterdam itself):
Maarssen, Edam, Monnikendam, Uithoorn,Hilversum Leerdam.
Nr.2 on the list is the circumcision of his own son Zalman ben Moshe ben Zalman Roit.
Mozes Salomon/Zalman himself was most probably circumcised on 19 Nissan 5511 (Wednesday 17 april 1751) by moheel Isaac Machielse/Isaac Michael Bachoer in Amsterdam.

Sources:
Moshe Mossel, Jerusalem ; the database of Ashkenazi Amsterdam in the 18th century at Akevoth; the circumcision books arranged by Jits van Straten

Digitalization of the database: Trudi and Berrie Asscher
In het boek "sefer sod hashem " in de BIBLIOTHEQUE DE L’AIU, PARIS, ge'inventariseerd onder INVENTORIE SOUS LA COTE R 1322, bevindt zich een Hollands besnijdenisboekje.
Avraham Malthete(Parijs) deed ons de Franse vertaling toekomen, door hem uitgevoerd uit het originele Hebreeuws.
Verder onderzoek leidde tot de identificatie van deze moheel als Mozes Salomon/Zalman de Jong/Roit, geboren op 27 Mar 1751 te Amsterdam, overleden in 1832 te Amsterdam, begraven te Overveen (neie kille).
Hij huwde met Rachel Emanuel Diets-halevi in 1792(dtb 759/232).
De meeste besnijdenissen in dit register vonden plaats in de omgeving van Amsterdam (maar ook in Amsterdam zelf):
Maarssen, Edam, Monnikendam, Uithoorn,Hilversum Leerdam.
Nr.2 op de lijst is de besnijdenis van zijn eigen zoon Zalman ben Moshe ben Zalman Roit.
Mozes Salomon/Zalman zelf is waarschijnlijk besneden op 19 Nissan 5511 (woensdag 17 april 1751) door moheel Isaac Machielse/Isaac Michael Bachoer te Amsterdam.

Bronnen:
Moshe Mossel, Jeruzalem ; de database van Ashkenazisch Amsterdam in de 18e eeuw bij Akevoth; de besnijdenisboeken van Jits van Straten

Bewerking van het bestand: Trudi en Berrie Asscher