Besnijdenisregister van Ja’akov ben Sjemoe’el Jitschak Pinchas


Voorwoord
Ja’akov ben Sjemoe’el = Jacob Samuels (van Osten), zn. van Samuel (Sendo) van Osten, koopman in tabak en mohel te Geffen, en Hanna Jacobs. Jacob Samuels werd geboren te Geffen op 4 januari 1780 en overleed op 25 jarige leeftijd te Geffen te Oss op 18 nov 1805. Hij werd begraven op de Joodse begraafplaats te Geffen graf 65 (J.Becker, Het Smouse Kerkhoff te Geffen 1693-1908, 1987 pp 100-103). Vader Samuel ben Jitschak Pinchas ( Geffen 1748-Oss 1833) nam op 27 dec 1811 te Oss de familienaam van Osten aan en hij wijzigde één jaar later zijn voornaam in Sendo. Zijn besnijdenisregister werd vertaald door J.Becker en gedeponeerd in het Streekarchief te Oss (DTB Oss 15). In het bovengenoemde boek vermeldt Becker dat het besnijdenisregister van zoon Jacob nooit aan het licht is gekomen. Toch werd mij dit bescheiden Hebreeuwse register van 22 besnijdenissen uit het Rijksarchief Noord- Brabant te ’s-Hertogenbosch (DTB Oss 15) in october 1993 door Mevr. Wellings, hoofd studiezaal, toegestuurd met de vermelding dat er geen vertaling van is.

De onderstaande vertaling en bewerking met zoveel mogelijke burgerlijke identificatie werd in januari 2007 door Ury Link en Ze’ev Bar in volle harmonie verricht.

Gedigitaliseerd door: Berrie Asscher