Huwelijken gesloten bij de Joodse Gemeente Amsterdam (N.I.H.S.)
tussen 6 juli 1834 en 30 december 1937


Het door Dave Verdooner gepleegde onderzoek naar de tussen 1834 en 1937 voltrokken choepot bij de Joodse Gemeente Amsterdam, was beslist geen sinecure. Een groot deel van de choepa-boeken van de Hoofdsynagoge zijn als gevolg van de Sjoa spoorloos verdwenen, waardoor grote lacunes zijn ontstaan in onze archieven. De resulterende database op deze website is dan ook allerminst volledig. Het blijft niettemin een onuitputtelijke bron aan informatie bevatten voor ons bevolkingsregister, voor nabestaanden en voor genealogen, zowel amateurs als professionals. Met de gerubriceerde gegevens krijgen zij toegang tot een schat aan informatie die voorheen moeilijk vindbaar en - analoog in boekvorm opgeslagen - slechts beperkt ontsloten en eendimensioneel te raadplegen was. Met het digitaliseren van de gegevens, waardoor data van verschillende invalshoeken kan worden benaderd, heeft Dave Verdooner niet alleen de Joodse Gemeente Amsterdam - overigens belangeloos! - maar de gemeenschap in het algemeen een grote dienst bewezen. U plukt daar op deze site de vruchten van!

David Serphos Directeur, Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
In broad lines this collection is identical to the Synagogual Marriage Acts from Amsterdam in the 19th Century(partially processed).
The "Fresco-Brilleman collection" that has recently been added to our databases, i.e. it is based on the same registrations and covers the exact same period of time.
In that database however more attention is given to accessory facts, such as the identities of the parents, the age of the couple and the marital state of the partners prior to this marriage.
So for every record searched for in this database a complementary check in the "Fresco-Brilleman collection" (though still in progress) is therefore recommended.

To the database:    [ Brides and Grooms ]    [ Parents ]

In ruime zin is deze verzameling identiek aan de Synagogale Huwelijksakten van Amsterdam in de 19de eeuw (gedeeltelijk bewerkt).
De "Fresco-Brilleman collectie" die onlangs aan onze gegevensbestanden werden toegevoegd, d.w.z. ze zijn gebasserd op dezelfde registraties en hebben betrekking op dezelfde jaren.
In die database is echter wat meer aandacht besteed aan de aanvullende feiten,zoals de vermelding van de ouders, de leeftijd van de huwenden en de burgerlijke staat van de partners ten tijde van het huwelijk.
Daarom is het aan te bevelen, dat bij nagaan van of zoeken naar gegevens in dit gegevensbestand tevens gekeken wordt in de "Fresco-Brilleman" collectie naar eventuele aanvullende details.

Naar de gegevens:    [ Brides and Grooms ]    [ Parents ]