EXPLANATION:

Mohel Maurits (Mozes) Winkel


Maurits (Mozes) Winkel was born in The Hague on August 27, 1849. Except for being a manufacturer in the business of his father Salomon, Maurits (who called himself Mozes) became later a merchant in haberdashery.
Maurits has played an important role in the Jewish religious and social life in The Hague. Of years he was a member of the council of the Second Synagogue situated in the Wagenstraat. His great notoriety as mohel was well known and the circumcision register is evidence of his activity as mohel.
This register of  301 circumcisions which decribes the period of 15 July 1877 till 10 May 1896 is only a fraction of the total amount of circumcisions performed by him (according to the WINKEL genealogy about 1800).
His functions as a member of the board in many charity associations testify to his social quality. On 9 December 1884 Maurits Winkel marries Esther Content in Amsterdam, she is the daughter of Jacob Moses, the well-known Amsterdam Rabbi "Jokef" Content and Gelle Weinthal.
Maurits (Mozes) Winkel dies in The Hague on 22 May, 1932.
In 1860 Rabbi Zwi Benjamin Auerbach wrote an introduction in German for the circumcision register, in which he describes the prayers and rites for a Berith. This booklet, "Berith Abraham," written in German and published in Frankfurt can be found in the library of the Berlin Museum.
TOELICHTING:

Mohel Maurits (Mozes) Winkel


Maurits (Mozes) Winkel  werd op 27 Augustus 1849 in 's Gravenhage geboren. Behalve manufacturier in de zaak van zijn vader Salomon is Maurits, (die zich Mozes noemde) later ook koopman-grossier in garen en band geworden.
Mozes heeft een belangrijke rol gespeeld in het Joods godsdienstig en maatschappelijk leven van 's Gravenhage. Jarenlang is hij lid van de Kerkekraad van de Tweede Synagoge in de Wagenstraat geweest. Grote bekendheid heeft hij ook genoten als mohel, waarvan het besnijdenisregister een getuige is.
Dit register bevattend 301 besnijdenissen in de periode 15 juli 1877 tot 10 mei 1896 beslaat slechts een gedeelte van de in totaal door hem verrichtte besnijdenissen ( volgens de genealogie van WINKEL ong. 1800).
Zijn bestuursfuncties van vele charitatieve verenigingen getuigen van zijn sociale bewogenheid.
Maurits Winkel trouwt op 9 December 1884 in Amsterdam met Esther Content, dochter van Jacob Moses, de bekende Amsterdamse rabbijn "Jokef" Content en Gelle Weinthal. 
Maurits Mozes Winkel is op 22 Mei 1932 in 's Gravenhage overleden.
Rabbijn Zwi Benjamin Auerbach heeft in 1860 een introductie in het duits bij het besnijdenisregister van  mohel Maurits Winkel geschreven, waarin hij de gebeden en riten behorend bij een Berit nader beschrijft. Dit boekje,  "Berith Abraham," uitgegeven in Franfurt am Main,  verscheen in het Duits en is o.a. in de bibliotheek van het Berlin Museum.