• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesDeventer v. 1.2

  Family page
  Moses Rosenthal, birth 1866 Ibbenbueren, Duitsland, died 1938 Rheine, Duitsland Place (family): Poststrasse. 17, Ibbenburen, Duitsland
  Married 1894 Ibbenbueren, Duitsland to:
  Auguste Jacobs, birth 1872 Boerger, Duitsland
  http://www.ewetel.net/~heinrich.ubbenjans/5341169d1f0966f01/0498ac9fde0cc0e04/index.shtmll
  1) Nanny Rosenthal, birth 7 Aug 1895 Ibbenbueren, Duitsland, died 1960 Los Angeles, CA, VS
  http://books.google.de/books?id=uiaqC8222pEC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=Hermann+Berliner,+Rheine&source=bl&ots=igbuIFBHtt&sig=7iXsgC7qKG3QOpBYhOAAHMNVia0&hl=en&sa=X&ei=NU_tUJvwCu_L0AWQ-YGABw&ved=0CDQQ6AEwAQv=onepage&q=Hermann%20Berliner%2C%20Rheine&f=fa lse

  http://www.ewetel.net/~heinrich.ubbenjans/5341169d1f0966f01/0498ac9fde0cc0e04/index.shtmll
  to:
  Isidor Silbermann
  2) Bertha Rosenthal, birth 22 OKT 1896 Ibbenbueren, Duitsland, died 30 Sep 1942 Auschwitz, Polen, lives: , Bij haar vader en broer.
  Ibbenburener Volkszeitung vom 24. und 30. September 1983: Aus dem Leben eines deutschen Juden
  Ernst Rosenthal, geb. 1907 in Ibbenburen, gest. 1983 in Holland

  http://books.google.de/books?id=uiaqC8222pEC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=Hermann+Berliner,+Rheine&source=bl&ots=igbuIFBHtt&sig=7iXsgC7qKG3QOpBYhOAAHMNVia0&hl=en&sa=X&ei=NU_tUJvwCu_L0AWQ-YGABw&ved=0CDQQ6AEwAQv=onepage&q=Hermann%20Berliner%2C%20Rheine&f=fa lse:
  "Mit kurzem Uberblick uber die Geschichte der judischen Gemeinde in Rheine" [Broschiert]
  Gertrud Althoff (Autor)

  Bertha kwam 8/36 met Liselotte bij haar broer wonen en verhuisde 7/38 naar de G. Sylvanusstraat

  Bertha en Liselotte staan op 18 april 1936 ingeschreven in het register van de Deventer vreemdelingenpolitie. Zij komen dan uit Rheine en als adres staat Sylvanusstraat 7 genoteerd. (SAB). Toen haar broer Wilhelm Massmanns Lunchroom aan Lange Biss chopstraat 36 had gekocht, is zij bij hem komen wonen. In 6/1938 waren daar intussen ook haar broer Ewald en diens vrouw en zijn schoonouders dr. Feodor Block enz. komen wonen. Misschien zijn Bertha en haar dochter daarom weer teruggegaan naa r de Sylvanusstraat.

  In het politie-archief (dossier 171) blijkt uit een verslag dd. 3 november 1939 van Meijer, agent van politie en 'rechercheur Uwer administratie' over een onderzoek t.b.v. de CvP te Den Haag over Oskar Schwartz, geboren op 11-06-1890 te Raesfel d in Duitsland. Hij is Jood en Duitser. Woonde bij Bertha Rosenthal, Sylvanusstraat 7.

  Wij komen haar naam tegen op een lijst van de Joodse Raad van dec. 1942 (NIOD) en moeder en dochter waren slachtoffers van de holocaust. Bertha Rosenthal moest in augustus (?)1942 naar kamp Amersfoort. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)

  Documentatie: http://nl.tracesofwar.com/artikel/31428/Stolpersteine-Poststra%DFe-17.shtml - Struikelstenen
  (divorced Feb 1926 Munster) to:
  Hermann Berliner, occupation: Handelsreiziger
  Ibbenburener Volkszeitung vom 24. und 30. September 1983: Aus dem Leben eines deutschen Juden
  Ernst Rosenthal, geb. 1907 in Ibbenburen, gest. 1983 in Holland

  Mit kurzem Uberblick uber die Geschichte der judischen Gemeinde in Rheine [Broschiert]
  Gertrud Althoff (Autor)
  3) Amalie Rosenthal, alias: Malchen, birth 17 Apr 1899 Ibbenbueren, Duitsland, died 17 Apr 1943 Sobibor, Polen to:
  Meijer Dormits, birth 22 Aug 1892 Arnhem, died 13 MRT 1943 Sobibor, Polen, occupation: Slager, lives: , JM
  http://www.dutchjewry.org/drieluik/dieren/dieren.shtml: "The butcher Meijer Dormits came in 1917 from Arnhem to Velp and started a butcher's shop. In 1920 he went to live in Arnhem again, but his shop in Velp continued to exist, later somewhere else ."
  4) Otto Edwald Rosenthal, birth 24 Aug 1903 Ibbenbueren, Duitsland, died 10 Feb 1945 Buchenwald, Duitsland, occupation: Eigenaar banketbakkerij/lunchroom to:
  Hildegard Block, birth 18 MRT 1909 Westercappeln, Duitsland, died 19 OKT 1942 Auschwitz, Polen, daughter of Feodor Block and Bernhardine David
  Huisgenoten waren behalve zijn zoon Dan en zijn vrouw Hildegard Block nog zijn zus Bertha Rosenthal en haar dochter Liselotte Berliner, zijn broer Wilhelm, zijn schoonouders Feodor Block en Bernhardine David(1940 - 1942 of korter).

  Rheine&source=bl&ots=igbuIFBHtt&sig=7iXsgC7qKG3QOpBYhOAAHMNVia0&hl=en&sa=X&ei=NU_tUJvwCu_L0AWQ-YGABw&ved=0CDQQ6AEwAQv=onepage&q=Hermann Berliner%2C Rheine&f=false: deel van een boek over voormalige Joodse inwoners uit Rheine in Duitsland.

  http://www.heiligkreuz.info/gemeinde/_upload/215.pdf: artikel van Ernst Rosenthal, zijn neef.

  Otto Edwald emigreerde op 3-4-1933 met zijn neef Heinrich (typograaf; 1916-1942; zie jm.nl) en zijn ouders naar Nederland. Daarna ging Otto Ewald met Heinrich naar Chili, maar ze kwamen in 1937 terug uit heimwee. Heinrich trouwde op 21-5-1942 me t Denise Citroen en woonde in Amsterdam.

  Otto Ewald en zijn broer Wilhelm waren samen eigenaar van een lunchroom / banketbakkerij in de Lange Bisschopstraat. Wilhelm woonde eerder in Deventer dan zijn broer. (Zie SAD 759, Politie Deventer inv. nr. 869)

  Ewald Rosenthal, wonend aan de Lange B., schrijft op 19 mei 1938 aan de Inspecteur van de Koninklijke Marechaussee afdeling vreemdelingen en grensbewaking omdat hij een verblijfsvergunning wil voor zijn a.s. echtgenote Hildegard Block uit Westkap peln In Duitsland. Er is een nieuwe vreemdelingenwet aangenomen en hij wil niet dat zij daar het slachtoffer van zal worden. Hij is zelf ook Duitser en sinds 1933 in Nederland gevestigd. Op 1 juni 1938 schrijft de Commissaris van Politie aan de In specteur van de Koninklijke Marechaussee dat Rosenthal (Isračeliet en geboren te Ibbenburen in Duitsland in 1903) op 22 april 1938 in Deventer werd ingeschreven. Hij woont bij zijn broer Wilhelm, die in de Lange Bisschopstraat nummer 36 een lunchr oom heeft. Volgens een acte nemen beide broers gelijkelijk deel in de lunchroom, 'Massmanns lunchroom' geheten. De zaak is namelijk overgenomen van de gebroeders Massmann en hij staat goed bekend. Ewald maakte, zoals in het stuk staat te lezen, ve el omzwervingen, o.a. naar Brazilie. Hij zegt niet om politieke redenen Duitsland te hebben verlaten. Op 6 mei 1938 is hij in ondertrouw gegaan. Hij is Israeliet, technisch assistent, hij zegt lager onderwijs, gymnasium en universiteit te hebben . Hij bezit â 2500. 13 september 1938: De PG in Arnhem blijft wantrouwend. Waar heeft hij die â 2500 vandaan? De Commissaris van Politie antwoordt op 14-10-38 dat hij â 700 had toen hij uit Brazilie kwam. Dat was voor zijn levensonderhoud. Van ee n erfenis uit Duitsland had hij nog DM 15000 tegoed. Dat kon hij niet uit Duitsland krijgen, maar een oom uit Amerika onderhoudt de familie in Duitsland. De familie bedenkt het plan om dat geld nu niet naar Duitsland, maar naar Rosenthal ove r te maken. Met kwitanties toont hij aan dat het klopt. Hij belegt een deel in de lunchroom en een deel deponeert hij bij een tante. Hij zegt dat goed van de lunchroom valt te leven. Hij is inmiddels met Hildegard Block getrouwd. Ze wonen bi j de lunchroom. De lunchroom en ook de echtgenote staan goed bekend. Hoewel er geen redenen zijn aan te wijzen dat hun werkzaamheden hier economisch gewenst zijn, is er ook geen reden ze hier niet toe te laten. De financičele balans van de lunchro om per 31 december 1937 is ook aanwezig. De Procureur-Generaal schrijft op 5 november 1938 dat de minister het verblijf voorlopig heeft toegestaan 'mits zij niet ten laste zullen komen van de openbare kas en geen verdere familieleden van vre emde nationaliteit zullen trachten zich in ons land te vestigen'. Houden ze zich daaraan niet dan moet ze terug naar Duitsland. (SAD, Politiearchief, boeknr. 619, doos 337)

  De in het Deventer vreemdelingenregister als 'Israeliet' aangemerkte vreemdelingen en de Palestinapioniers werden stuk voor stuk bij Joodse families gehuisvest. De families Zendijk, Rosenthal, De Leeuw, Gosschalk en Zilversmit verleende met regelm aat gastvrijheid aan familie.


  Eind augustus 1942 moesten Otto Ewald en Wilhelm naar het werkkamp Hummelo. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)

  In december 1942 zitten Wilhelm en E(wald) in Westerbork.

  Eind augustus 1942 moesten Otto Ewald en Wilhelm naar het werkkamp Hummelo. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)
  In december 1942 zitten Wilhelm en E(wald) in Westerbork.

  Documentatie:
  Foto van Heinrich Rosenthal met Denise Citroen op jm.nl.
  5) Wilhelm Rosenthal, alias: Willy, birth 14 Jul 1910 Ibbenbueren, Duitsland, died 7 Feb 1945 Gross-Rosen, Duitsland (nu Polen), occupation: Lunchroomhouder, banketbakkerij, samen met zijn broer Otto Ewald
  Rheine&source=bl&ots=igbuIFBHtt&sig=7iXsgC7qKG3QOpBYhOAAHMNVia0&hl=en&sa=X&ei=NU_tUJvwCu_L0AWQ-YGABw&ved=0CDQQ6AEwAQv=onepage&q=Hermann Berliner%2C Rheine&f=false: deel van een boek over voormalige Joodse inwoners uit Rheine in Duitsland.

  http://www.heiligkreuz.info/gemeinde/_upload/215.pdf: artikel van Ernst Rosenthal, zijn neef.

  Otto Ewald en zijn broer Wilhelm waren samen eigenaar van een lunchroom / banketbakkerij in de Lange Bisschopstraat 36.
  De lunchroom was overgenomen van de gebroeders Massmann en heette daarom 'Massmanns lunchroom'.

  Wilhelm was tijdens WO2 medewerker Centrale Keuken voor de Joodse Raad Deventer.

  Wilhelm Rosenthal betaalt in 1938 2,- in de armenkas van de Joodse Gemeente te Deventer, droeg in 1940 samen met E(wald) Rosenthal 10,- bij aan de actie ten bate van joodse vluchtelingen en samen werden zij in 1941 en 1942 voor 20,60 aangesla gen door de Joodse Raad.

  Eind augustus 1942 moesten Otto Ewald en Wilhelm naar het werkkamp Hummelo. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)

  In december 1942 zitten Wilhelm en E(wald) in Westerbork.


  Wilhelm Rosenthal betaalt in 1938 2,- in de armenkas van de Joodse Gemeente te Deventer, droeg in 1940 samen met E(wald) Rosenthal 10,- bij aan de actie ten bate van joodse vluchtelingen en samen werden zij in 1941 en 1942 voor 20,60 aangesl agen door de Joodse Raad.
  Eind augustus 1942 moesten Otto Ewald en Wilhelm naar het werkkamp Hummelo. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)

  In het politie-archief is een brief dd. 10 november 1942 waarin de NV. Zuid-Hollandse Bierbrouwerij te 's Gravenhage schrijft aan de CvP dat zich in het cafe- pand Lange Bisschopstraat 36 dat bewoond was door W. Rosenthal goederen bevonden die vol gens contract van de brouwerij waren. B.v. stoelen, fauteuils, kachel, koffiemachine, enz. Ze willen die goederen graag uit het pand halen of een overeenkomst sluiten met een nieuwe exploitant.
  In december 1942 zitten Wilhelm en E(wald) in Westerbork.

  Documentatie:
  aank. Verloving Willy Rosenthal met Cilly Adler (Amsterdam) in NIW 12-5-1939:
  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010874571%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0113

  http://nl.tracesofwar.com/artikel/31428/Stolpersteine-Poststra%DFe-17.shtml: Stolpersteine/struikelstenen
  to:
  Cacilie Adler, alias: Cilly, birth Amsterdam, daughter of Abraham Adler and Fannij Heinemann
  Main index A-Z