Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Leopold Hertzberger, birth 17 MEI 1871 Eindhoven, died 19 Jun 1933 Mondorf (Luxemburg), occupation: huisarts, son of Emanuel Hertzberger and Rozetta Engeltje Hartogensis
Arts, r?ntgenoloog. Oprichter Openbare Leeszaal (Sneek etc.), medeoprichter Openbare bibliotheek Amsterdam. In 1917 benoemd tot regent Burger Weeshuis te Sneek en tot lid vh Historisch Genootschap te Utrecht. Medeoprichter Nederl. Ver. voor Openb . Leeszalen. In 1920 gepromoveerd (ivm in werking treding wet “Limburgö). In 1923 n. A&Aelig;dam. Medeoprichter en bestuurder B&Aelig;ne B&Aelig;rithloge. 1e voorzitter en oprichter Rudelsheimstichting, voorzitter Nederlandse Rode Kruis, bestuurslid Gemiloeth Chass odim. Was ridder Oranje-Nassau, “onvermoeide kampioen voor geestelijk misdeelde joodsche kindö. Was oprichter ver. De Joodsche Boekerij (Neerlands Jodendom 1934, zie ook voorwoord catalogus 'Het geillustreerde Joodsche Boek' in Stedelijk Museum 19 34). Echtgen. 13 jaar voorz. Bikdei Koudesj (Sneek). Of o. te Bad Mondorf (JBAK)?

Married 1896 to:
Elisabeth Kuyt, birth 1898, died 1940
1) 2 zonen en 1 dochter Hertzberger
2) Meijer Rosier (Meijer) Hertzberger
Artsbevordering in 1926. Voorzitter Rudelsheimstichting 1945-1950, bestuurslid Joodse gem. Amsterdam, na WOII lid comite ter voorbereiding noodkerkeraad voor A&Aelig;dam. Medeoprichter Stichting Le-Ezrath Ha-Jeled in 1945.2 zoons, 3 meisjes
to:
Andrea Alida (Ruth) Beumer, birth 1906, died 1987
3) Rozette Engelina Hertzberger, birth 4 MRT 1904 Sneek, died 21 OKT 1948 Tarbolton, Engeland, occupation: Journaliste, o.a. voor AVRO
Samen met 2e man tijdens huwelijksreis omgekomen.
to:
Gustave Aronsohn, birth 1898
Main index A-Z