Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Mr Assueris Asser Salomon Van Nierop, birth 24 Jan 1813, died 1878, occupation: advocaat, son of Salomon Zalman Ephraim Van Nierop and Helena Warendorff
radicaal liberaal, in 1851 als eerste jood tot lid van de Tweede Kamer gekozen, vervolgens Amsterdamse Gemeenteraad, Provinciale Staten van Noord- Holland en de Eerste Kamer. In 1870 eerste voorzitter van C.C. van het N.I.K.

Married 21 Jun 1843 Amsterdam Chupa to:
Jkvr Rachel Salvador, daughter of Jonkheer Abraham Salvador and Jkvr Rebecca Teixeira
1) Mr Frederik Salomon (Frits) Van Nierop, birth 6 MRT 1844 Amsterdam, died 29 Jan 1924 Amsterdam
Richtte in 1871 de Amsterdamse Bank op: lid Amsterdamse Gemeente Raad, De Provinciale Staten van N.H. en de Eeste Kamer. Hij was o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijkspostspaarbank, lid van de comm. vooor de droogmaking van de Zuide rzee, voorzitter van de P.C. en de C.C. van het N.I.K. en een van de oprichters van de Oranje Nassau Mijnen in Heerlen.

Married 1871 to:
Agathe Rothschild
2) Rebecca Van Nierop, birth 15 Feb 1845 Amsterdam, died 1934
Married 22 Jan 1874 Amsterdam to:
Jacob ( Jacques ) Van Raalte, birth 27 Nov 1829 Rotterdam, died 5 Nov 1914 Turnbridge Wells, occupation: Koopman, Ned. Consul, son of Isak Joseph Van Raalte and Grietje Margaretta (Gittele) De Sterke
Consul der Nederlanden te Glasgow
3) Helena Paulina Van Nierop, birth 21 Apr 1846
Adres Breestraat 42 Aankomstplaats Groningen Vertrekplaats Den Haag Bevolkingsregister Leiden, nr. 1308
to:
Prof Mr Dr Jacques Oppenheim, birth 3 MRT 1849 Groningen, died 6 OKT 1924 's-Gravenhage, occupation: jurist, politicus: lid Raad van State, son of Urie Samuel Oppenheim and Betje Israels de Jongh
Gemeentesecr. van Groningen, later Hoogleraar te Groningen en Leiden, lid van de Raad van State, President-Curator van het Ned.Isr.Sem. te Amsterdam. Voorzitter van de Mij. tot Nut van de Israelieten in Ned.
4) Rachel ( Regina ) Van Nierop, birth 12 Jul 1849 Amsterdam, died 3 Sep 1936 's-Gravenhage
Married 15 Jul 1874 Amsterdam to:
Mr Eduard Ellis Van Raalte, birth 30 Apr 1841 's-Gravenhage, died 23 MRT 1921 's-Gravenhage, occupation: Minister v. Justitie, son of Mr David Joseph Van Raalte and Louise Elias
advocaat, Tweede Kamerlid, Minister v. Justitie, R.N.L. eerder rijksadvocaat en wethouder te Rotterdam.
5) Abraham Hendrik van Nierop, birth 16 Sep 1852, died 30 Apr 1930 Baarn to:
Anna Enthoven, birth 23 Apr 1861
Main index A-Z