Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Jacob Marcus Leeuwarden, birth CA 1698, died 1771, buried 14 NISSAN 5531 Zeeburg cemetery, son of Marcus ( Mordechai ) Dokkum de Jong and Sara to:
Bonele Boele, died 1771 Amsterdam, buried 1 ELUL 5531 Muiderberg
1) Joseph Jozale Jacob Jokeb Frison Leeuwarden, birth 1729 Leeuwarden, died 30 OKT 1795 Maarsen
Married 1767 Amsterdam to:
Vogeltje Fogele Naphtali Hartog, birth 1744 Grunstadt, died 5 Nov 1790 Amsterdam, buried Muiderberg
2) Marcus Mordechai Jacob Jokeb Leeuwarden, died 3 Aug 1794 Amsterdam
unmarried.
3) Isaac Itsak Jacob Jokeb de Vries Leeuwarden, birth 1734 Leeuwarden
Married 1760 to:
Vrouwtje Freidche Michiel, birth 1732 Amsterdam, died Jan 1776 Amsterdam
4) Mozes Jacob Jokeb de Vries Leeuwarden, died 14 MRT 1780, buried 7 ADAR II 5540 Zeeburg, occupation: slager
Married CA 1755 to:
N.N. , died Apr 1780 Amsterdam, buried 30 NISSAN 5540 Zeeburg
5) Sara Tserle Jacob Jokeb Leeuwarden, birth Amsterdam, died Aug 1766, buried 1 AW 5526 Zeeburg
Married MEI 1766 Muiden to:
Abraham Salomon Shalom, birth Muiden
Tnaim acharonim in Muyen in act 5526/69 on 1st day of Rosh Chodesh Ijar 5526;
groom: Abraham ben mohr"r Shalom;
bride: Tserle, accompanied by father Jokeb ben Mordechai, who donates fl. 250,- to the dowry;
brother groom: k"h Jacob
6) Elsje Ella Jacob Jokeb de Vries Leeuwarden, birth 1748 Leeuwarden, died 1783 Amsterdam, buried Muiderberg
Married 1776 Amsterdam to:
Meyer Levie Leib Heilbot, birth 1751 Amsterdam, died 1814 Amsterdam, buried 13 MRT 1814 Muiderberg, son of Levie Philip Hijlbert heilbot and Bele Eliaser Liepman Joles
dtb 749/228; witn.groom: m.Bele Eliaser; witn.bride: brother Joseph Jacob.
Tnaim acharonim in act 5537/2 on 7 Marcheshvan 5537;
groom: Meyer ben Judaleib z.l;
bride: Ella bat Jokeb z.l, who brings fl. 300,- with her as dowry; amount of ketuba: fl. 1000,-;
brothers groom: Samuel & Leizer.
7) Froukje Vrouwtje Jacobs
Frouke Jacobs; eerste vm: 1743; laatste vm: 1757; geh. met: 1. Michiel Hessels 2. Joost Comprechts; vader: Jacob Marcus; adres: 1754 Dijkstraat noordzijde; opmerkingen: in 1753 is zij beboet omdat in haar huis was een 'bijeenkomst voor een grot e menigte personen met drinken, razen en roepen en zo de zondagsrust verstoord'. Zij verzoekt 4 april 1753 de aanstelling van voogden over haar twee minderjarige kinderen (Esther en Maaike) met Michiel Hessels. Aangesteld worden de grootvader Hess el Michiels als 'opsigter', de grootvader Jacob Marcus als 'opsigter' en rabbijn Izaak Jozefs Cohen uit Groningen als 'opsigter'. Op 21 november 1753 wordt in plaats van de overleden voormond en grootvader Lazarus Arons als voormond aangesteld . In 1757 geven Lazarus Arons als voormond en Izaak Jozefs Cohen als vreemde voogd rekenschap over de voogdij en geven aan dat de sibbevoogd afwezig is. Op 3 juni 1772 doet Lazarus Arons als voormond rekening over de voogdij en keert de dochter s Esther en Maaike Michiels te Amsterdam hun erfdeel uit. Frouke vertrekt met haar man naar Delfzijl. Haar vader heef waarschijnlijk nooit te Appingedam t gewoond en is hij dezelfde persoon als de in 1771 te Amsterdam overleden Jacob Marcus Leeuw arden (Jacob Jokeb Marcus Mordechai Leeuwarden).
to:
Michiel Hessels, son of Hessel Michiels and Hester Lazarus
Michiel Hessels; eerste vm: 1719; laatste vm: 1753; geb: circa 1720; geh. met: Frouke Jacobs; overl: 1752 te Appingedam; vader: Hessel Michiels; moeder: Hester Lazarus; opmerkingen: in het kohier van taxatiegelden over 1730/1731 komt hij als inwon er van Appingedam voor; hij is tussen 1708 en 1737 aangeslagen voor het ambt- en neringgeld; vanwege het huwelijk van zijn weduwe met Joost Comprechts is in december 1753 is een inventaris van zijn boedel opgemaakt. In het jaar 1752 werde n in de maanden april en mei drie personen op de Joodse begraafplaats te Farmsum begraven, wie van deze drie Michiel Hessels was kon niet worden vastgesteld.
8) Rachel Jacobs
Main index A-Z