Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Henrij Hirsch Godschalk Godefroi, birth 23 Sep 1785 Amsterdam, son of Godschalk Godefroi and Rachel Israel
Married 4 Nov 1812 Amsterdam to:
Mietje Nathan Salomons, birth CA 1791 Amsterdam, daughter of Nathan Salomon Shlomo Salomons and Sara Joseph Stokvis
1) Michiel Henry Godefroi, birth CA 1814 Amsterdam
Op 29 maart 1813 werd in Amsterdam Michel Henri Godefroi geboren. Hij studeerde rechten aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam en promoveerde in 1837 in Leiden. Tijdens zijn studietijd raakte hij bevriend met Eduard Isaac Asser. Zijn zuster Roset te Godefroi trouwde met Eduards broer Carel Daničel. Op deze wijze raakte Godefroi geparenteerd aan de Assers en hij mocht zich een oom noemen van de latere nobelprijswinnaar T.M.C. Asser. Na zijn promotie vestigde Godefroi zich als advocaat in zi jn geboortestad en in 1842 werd hij benoemd tot substituut-officier van justitie in Amsterdam. In 1846 werd hij benoemd tot raadsheer aan het Provinciaal Hof van Noord-Holland als opvolger van de overleden joodse jurist Boas.
Dat zowel Boas als Godefroi joods waren was waarschijnlijk geen toeval. De autoriteiten streefden namelijk al enkele jaren naar een evenwichtige verdeling van overheidsfuncties over de verschillende religieuze gezindheden. Godefroi's politieke car riáere begon in 1849 met zijn verkiezing tot kamerlid. Van 1860 tot 1862 was Godefroi Minister van Justitie. Daarmee was hij de eerste joodse minister in Nederland. Godefroi was een gerespecteerd kamerlid die keer op keer voor het district Amsterd am werd herkozen. Daarbij kreeg hij de steun van zowel liberale als conservatieve kieskringen. Bij zijn 30-jarig jubileum als kamerlid kreeg hij een gouden gedenkpenning aangeboden met daarop en profil zijn beeltenis.
Godefroi was in 1837 getrouwd met Julie (officieel Judith) Machiels en woonde in Amsterdam op de deftige Herengracht tegenover de Spiegelstraat. Naast zijn politieke leven vervulde hij ook nog functies in het joodse leven in Nederland. Zo was hi j onder andere voorzitter van de Hoofdcommissie tot Zaken der Isračelieten in Nederland en was hij vijf jaar lid van het bestuur van de Maatschappij tot Nut der Isračelieten. Michel Henri Godefroi overleed in 1883

Married 14 Jun 1837 Amsterdam to:
Judith Jacob Machiel, birth CA 1814 Amsterdam
2) Rosette Henry Godefroi, birth CA 1816 Amsterdam
Married 1837 Amsterdam to:
Karel-Daniel Tobie Asser, birth CA 1814 Amsterdam, occupation: jurist, son of Tobias Mozes Asser and Carolina Keile Isaac Itsak Itzig
3) Salomon Henry Godefroi
Married 10 Aug 1842 to:
Emma Micholls
Main index A-Z