Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Wolf Maarsen, birth 15 Jul 1864 Amsterdam, died 6 Aug 1938 Amsterdam, occupation: Rabbijn, son of Isaac Meijer Maarsen and Klaartje Patto
Married 10 Dec 1890 Amsterdam to:
Heintje Nijkerk, birth 20 Dec 1869 Amsterdam, died 4 Jun 1943 Sobibor
1) Isaac Maarsen, birth 27 Feb 1892 Amsterdam, died 23 Jul 1943 Sobibor, occupation: Opperrabbijn Den Haag
Rabbijn en wetenschapper

Maarsen legde het kandidaatsexamen in de klassieke letteren af aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam (nu Universiteit van Amsterdam) en tegelijkertijd aan het Nederlands Isra?lietisch Seminarium in de hoofdstad. Hij behaalde op twee?ntwintigj arige leeftijd de titel van mor?. Na aan het seminarium te hebben gedoceerd werd hij in 1919 rabbijn te Amsterdam. Op 14 mei 1925 werd hij benoemd tot opperrabbijn van Den Haag. Vervolgens vond op 26 oktober 1925 in Den Haag zijn installatie plaat s.

Rabbijn Maarsen publiceerde veel en zou dat zijn gehele leven blijven doen. In de periode dat Maarsen in Den Haag woonachtig was, onderhield hij contacten met joodse collega&Aelig;s tot ver buiten Nederland. Hij voerde correspondentie in het Hebreeuw s met zowel wetenschappers in Polen en Duitsland, als in de Verenigde Staten, Engeland en Zuid-Afrika.

Tweede Wereldoorlog

“Ha'amoed - De Vuurzuilö, tweewekelijks blad voor Joods Den Haag, Leiden, Delft en Alphen, waarvan Maarsen de eindredacteur was. Voorpagina van het (laatste) nummer van 10 mei 1940, de dag waarop Duitse parachutisten rond Den Haag neerdaalden
Na de aanvang van de Tweede Wereldoorlog werd de zorg voor de Haagse joden de belangrijkste taak van rabbijn Isaac Maarsen. De Duitse bezetter dwong vele Haagse joden te vertrekken naar Amsterdam, Westerbork of naar kampen in het buitenland. De ac htergebleven familieleden hadden bijstand nodig, maar rabbijn Maarsen probeerde ook de weggevoerde gemeenteleden te blijven helpen. Maarsen schijnt overwogen te hebben om met zijn gezin onder te duiken, maar bleef zich tot aan zijn deportati e in 1943 inzetten voor zijn joodse gemeenteleden.

Nadat de Duitse bezetter had bepaald dat op 23 april 1943 geen joden meer in Den Haag mochten wonen, hield rabbijn Isaac Maarsen op 20 april 1943 een afscheidsverhaal in de synagoge aan de Wagenstraat. De volgende dag werd hij tezamen met zijn ech tgenote en dochters via de kampen Vught en Westerbork naar Polen gedeporteerd. Drie maanden later zijn zij in Sobib?r vermoord.
to:
Jeanette Boekdrukker, birth 28 Nov 1895 Amsterdam, died 23 Jul 1943 Sobibor, daughter of Nathan Salomon Boekdrukker and Rosina Frank
2) Femme Maarsen, birth 6 Apr 1894 Amsterdam, died 14 MEI 1943 Sobibor
3) Clara Maarsen, birth 16 Jan 1896 Amsterdam, died 4 Jun 1943 Sobibor
4) Alexander Maarsen, birth 8 Jan 1896 Amsterdam, died 25 Jan 1943 Auschwitz
5) Meyer Maarsen, birth 23 MEI 1903 Amsterdam, died 9 Jul 1943 Sobibor to:
Betty Boekdrukker, birth 20 Feb 1905 Amsterdam, died 9 Jul 1943 Sobibor, daughter of Nathan Salomon Boekdrukker and Rosina Frank
6) Rebecca Maarsen, birth 21 OKT 1906 Amsterdam, died 14 MEI 1943 Sobibor
7) Rachel Maarsen, birth 21 Dec 1908 Amsterdam, died 4 Jun 1943 Sobibor
Main index A-Z