Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Rabbi Yosef Caro (Kara), son of Rabbi Yehuda Yudel Caro (Kara) and N.N. to:
N.N.
1) Rabbi Lipman Caro to:
N.N.
Main index A-Z