Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Hendrik Henoch Abraham van Em(b)den, alias: Hendrik Abram van Embden, birth 2 Dec 1788 Amsterdam, died 27 Apr 1875 Harderwijk, occupation: militair, koopman, son of Avraham Aberle Rubens Emden and Rachel Ganog Samuels
getuigen: Elias Meijer Jonker, koopman, 48; David Wolkaarter, venter, 45; Abraham Salomon Kesner, tandmeester, zwager vrouw, 22; Meijer Goutsmit, muzikant, 22 Hendrik Abram van Embden Hendrik Adam van Embden (Genlias)

Married 8 Apr 1825 Amsterdam to:
Naatje Johanna Davids Sous(s)an, birth 8 Aug 1796 Amsterdam, died 28 Sep 1871 Harderwijk, occupation: koopvrouw, daughter of David Meijer Soesan and Judick Salomon Elburger Magnus
In Amsterdam wonen sinds de 18e eeuw twee families met als naam: SUSAN, SOESAN, SUESAN, SOUSAN en/of SOUSA.
De afstammelingen van Salomon Davids SOUSAN, geboren circa 1690 en De afstammelingen van David Meijer SOESAN, geboren circa 1746.
Op dit moment is (nog) niet aantoonbaar of, en zo ja hoe, deze twee families verwant zijn. Het is denkbaar dat er een missing link is in de persoon van een Meijer Salomon, als 3e kind van Salomon en vader van David Meijer SOESAN, maar hij is (nog ) niet gevonden.
De spellingsvarianten SOESAN en SUSAN komen bij beide families frequent voor. Een enkele keer komen we SOUSAN tegen.
Bij de afstammelingen van David Meijer SOESAN treedt op een gegeven moment de variant SUESAN op, hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door een 'leesfout' van de geschreven naam SOESAN met de niet volledig gesloten letter O, die dan voor U wordt aange zien. De naam SOUSA komt uitsluitend voor binnen deze familie ( Bron: Groenewoud )

Gehuwd te Amsterdam 8 apr 1825, G.A.A. Amsterdam: Hendrik Abraham v.Emden, 32 yrs.old, son of Abraham Rubens v.Emden & Rachel Ganog, and Naatje Davis Soesan, 25 yrs.old, daughter of David Meyer Soesan & Judic Salomon Elburger.The children Rache l Hendrik, b. 23 May 1823 and David, b. 23 Nov 1824, are recognised as daughter and son of the couple.(info courtesy of Dini Hansma, Utah, U.S.A.)
1) Rachel Hendrik van EMDEN, birth 23 MEI 1823 Amsterdam, died 28 OKT 1880 Amsterdam, occupation: venster
Married 24 MRT 1852 Amsterdam to:
Sander Leendert Wins, birth 15 OKT 1828 Amsterdam, died VOOR 1880, occupation: venter, logementhouder; winkelier; tapper, son of Leendert Leizer Levie Wins and Betje Isaac Hartlooper
2) David van EMDEN, birth 23 Nov 1824 Amsterdam, died 12 Jul 1829 Amersfoort
3) Judik van Emde, alias: Judith van Emden, birth 2 Apr 1826 Amersfoort, died 31 Jul 1897 Kampen
Married 16 Jul 1851 Harderwijk to:
Salomon Meijer de Lange, birth CA 1826 Kampen, died 1914 Kampen, occupation: Koopman, son of Meijer Salomon de Lange and Betje Hartog Velleman
4) Alijda van Embden, birth 29 OKT 1827 Amersfoort, died 8 Dec 1838 Amersfoort
5) Abraham Hendrik van Embden, alias: Abraham Hendrik van Emde, birth 7 MEI 1829 Amersfoort, died 1914, occupation: koopman
Abraham Hendrik is overleden op 19 mei 1898 te Kampen volgens Henk Muntjewerff

Married 6 Aug 1851 Harderwijk to:
Naatje Beijs Slager, birth CA 1821 Amsterdam, died VOOR 1914, daughter of Beijs Kobus Slager and Roosje Bakker
6) Ester van Embden, alias: Esther van Emden, birth 5 Nov 1830 Amersfoort, died NA 1886 Amsterdam ?, occupation: winkelierster Harderwijk
Ester Van Emden hertrouwde na de dood van Herz Maas tegen de zin van haar ouders met Jan Willem Verhagen. Het gezin Verhagen vertok in 1858 uit Harderwijk naar Drumpt en keerde in 1881 vanuit Haarlem terug naar Harderwijk. Na de dood van haar twee de echtgenoot vertrok Ester op 7-9-1886 naar Amsterdam.

Married 29 Aug 1849 Harderwijk to:
Herz ( Harz ) Herman Maas, birth 1814 Frankfurt, died 20 Sep 1853 Harderwijk, occupation: Korporaal tot 1843 Frankfurt; kastelein, son of Gabriel Mayer Maas and Sara Florisheim
Harman Maas; bij huwelijk zoon, wordt vermeld als beroep kastelijn. bij overlijden 40 jr.
7) Rosette van EMDEN, alias: Rosette, Roosje van Embden, birth 14 Sep 1832 Amersfoort, died 5 Jan 1883 Harderwijk
bij huwelijk wettiging 1 kind

Married 10 Apr 1861 Harderwijk to:
Salomon Hartog WORMS, birth CA 1826 Amsterdam, died 20 MRT 1869 Harderwijk, occupation: koopman, son of Hartog Hirsch Eliazer WORMS and Leentje Abraham Hekser
8) Sara Saartje Van Embden, birth 11 Jul 1834 Amersfoort, died 14 Dec 1901 Harderwijk to:
nn
9) David Hendrik van Embden, birth 8 Aug 1836 Amersfoort, occupation: kleermaker, koopman
Married 9 MEI 1860 Harderwijk to:
Saartje WOLFF, birth CA 1831 Rhenen, occupation: dienstmeid, daughter of Mozes WOLFF and Helena Leentje Hijmans
10) Jacob Hendrik van Embden, alias: Jacob Hendrik van Emden, birth 18 Apr 1838 Amersfoort, died NA 1880 Amsterdam, occupation: Koopman
Married 26 Nov 1863 Kampen to:
Saartje Sarah Altijdwerk, birth 25 Jan 1835 Amersfoort, died VR 1910 Chicago, occupation: koopvrouw, daughter of Mozes Saslomon Altijdwerk and Rosa Hermans
Main index A-Z