Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Frommet Samuel
Married CA 1700 to:
Simon Andries
1) Sara Symons, birth 1704 Amsterdam
Married 25 Jan 1722 Amsterdam (divorced 's-Gravenhage) to:
Tobias Boas, birth 3 Nov 1696 's-Gravenhage, died 27 Nov 1782 's-Gravenhage, occupation: bankier, son of Chaim Avraham Hyman Boas and Merya ( Meriam ) Tobias Magnus
Op 3 november 1696 werd Tobias Boas geboren. Hij behoorde tot de meest vooraanstaande leden van de asjkenazische gemeenschap in Den Haag. Bij het eerste officiele contact tussen het Huis van Oranje en de joodse gemeenschap in Nederland hield Tobia s Boas een toespraak. Hij werd zo sterk vereenzelvigd met de joodse gemeenschap in Den Haag dat hij door veel joden buiten Nederland eenvoudig 'rebbe Tobias Haag' werd genoemd.
Van zijn vader kocht Boas voor 20.000 gulden diens koopmanshuis in juwelen, goud, zilver en stoffen op. Tobias bouwde de zaak van zijn vader uit tot een bankiershuis van wereldbetekenis. Met recht kan hij de Hollandse Rothschild van de achttiend e eeuw worden genoemd. De bank van Boas verstrekte onder andere leningen aan Keizer Jozef II en Stanislaus Augustus, de laatste koning van Polen. Ook leende hij een bedrag van 4 miljoen gulden uit aan de Nederlandse regering. In de jaren 174 4 en 1745 intervenieerde Boas bij de Staten Generaal om het besluit van Maria Theresia tot verbanning van de joden uit Bohemen ongedaan te maken. Het huis van Tobias Boas, dat de naam 'Salomons Tempel' droeg, was een brandpunt van het joodse intel lectuele en religieuze leven in de hofstad. Onder andere werd er de eerste Hoogduitse Synagogedienst gehouden. Boas steunde financieel het werk van diverse joodse geleerden.
Na de dood van Boas, in 1782, zetten zijn zoons het bedrijf voort. Door de ongunstige tijdsomstandigheden ging de bank echter failliet. Tien jaar na de dood van Boas kwam er zo ook aan zijn financiele imperium een einde. (JHM)
2) Roosje Simon, birth 1705 Amsterdam
Married 1726 Amsterdam to:
Samuel zanwil Emanuel mendele Trag, birth 1704 Frankfurt, died Feb 1752 Amsterdam, buried Muiderberg
3) Barend Simon, birth 1708 Amsterdam
Married 1728 Amsterdam to:
Judith Alexander Ziskind Kijser Keizer, birth 1709 Amsterdam, daughter of Alexander Ziskind Samuel Kijser Keizer and Anna hendele Levie judaleib Gosler
4) Levie Simon Andries Zurkann, birth 1711 's-Gravenhage
Married 5 OKT 1739 's-Gravenhage to:
Rachel Isaac, birth 1718 Amsterdam
Main index A-Z