Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Abraham Gottstein to:
N.N.
1) Carolina Chaia Abraham Gottstein, died 02-5-1863
Married CA 1804 to:
Joachim Levie (Chaim Heiman) Loewenstamm, birth 1781 Lissa, died 23 Apr 1836 Leeuwarden, occupation: Opperrabbijn Leeuwarden, son of Levi Arie Leib Heymans Breslauer PNEI-ARIE and Rosetta ( e ) Resjke Mindels Mendels
Voor de aanvaarding van zijn ambt in Leeuwarden in 1821 fungeerde Loewenstam in Lissa als rabbijn. Hij had naam gemaakt als auteur van religieuze geschriften en Hebreeuwse gedichten. Hij was ook de stichter van het chewre Ohabe Thora (voor de stud ie van de Gemara), dat tot na de tweede wereldoorlog bleef bestaan. In het Harlinger memorboek wordt ingegaan op zijn goede eigenschappen en zijn bekwaamheid op het gebeid van de Hebreeuwse taal en dichtkunst. Hij overleed in 1836 op 54-jarige lee ftijd. Voor het vervullen van het opengevallen opperrabbinaat nam men eerst contact op met E.J. Loewenstam, zoon van de overledene, destijds opperrabbijn te Rotterdam. Deze weigerde maar beval zijn oom M.L. Loewenstam, broer van de overledene, ui t Breslau, aan, maar de onderhandelingen leidden niet tot resultaat. Vervolgens meldde zich Saul Loewenstam te Warschau, de zoon van de vroegere opperaabijn van Leeuwarden, Jechiel Arjeh Leib Loewenstam (= Levie Mozes Saul). Hij werd in Amsterda m geboren en had tot zijn 18de jaar in Nederland gewoond. De Kerkeraad was voor zijn benoeming maar de Hoofdcommissie werkte niet mee. Uiteindelijk werd Baruch Bendit Dusnus pas in 1840 benoemd.(JHM)
Main index A-Z