Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Salomon Izaks, alias: Salomon Isaacs, birth CA 1710, died 25 Jan 1787 Leeuwarden, son of Izak and nn
Quotisatiekohieren 1749
Salomon Isaacs, Leeuwarden
Wijk: Oost Minnemaespel
Omschrijving: koopman
Gezin volw: 3 en kind: 2
Aanslag: 30-5-0
Verhoging: 5
====================
Quotisatiekohieren 1749
Salomon Ysaks, Leeuwarden
Wijk: Oost Minnemaespel
Omschrijving: diaconiekamer en alimenteerde
Gezin volw:
Begraven: Salomon ijsaks op het Jacobijnerkerkhof ( ? )
to:
Roosje Abrahams, birth CA 1710, died 17 OKT 1782 Leeuwarden, buried op het Jacobynerkerkhof (?), daughter of Avraham and nn
1) Kind Van Salomon Isaacs, birth Leeuwarden, died 12 Jun 1740 Leeuwarden
2) Kind Van Salomon Isaacs, birth Leeuwarden, died 7 Apr 1748 Leeuwarden
3) Kind Van Salomon Isaacs, birth Leeuwarden, died 14 Apr 1748 Leeuwarden
4) Kind Van Salomon Isaacs, birth Leeuwarden, died 13 Aug 1749 Leeuwarden
5) Trijntje Salomons, alias: Trijntje Zalomons, birth CA 1745 Leeuwarden, died 4 OKT 1781 Workum
"M(eniste) Gem(eente)"
6) Minke Salomons, birth CA 1750 Leeuwarden, died 1 Jan 1785 Workum
Married CA 1770 to:
Jacob Salomon Zadok Cohen Cats, birth CA 1705 Leeuwarden, died 10 Feb 1786 Workum, son of Salomon Marcus (Tsadok Kats) Cohen Cats and Rebecca Arons
Jacob Zadok ook genoemd Salomon.Jacob Zadok Salomon COHEN / CATS
=========================
Quotisatiekohieren 1749 Jacob Samuels, Sneek Wijk: Merkstraat Omschrijving: arm Gezin volw: 2 en kind: 1 Aanslag: 15-0-0
7) Isack Salomon Duparc, birth 9 Jul 1752 Leeuwarden, died 28 CHESVAN 5582 Leeuwarden, buried Leeuwarden steen 395, rij, nummer nieuw 14/XII, occupation: koopman, meelverkoper, vertaler, sofer
woont G 169 Schoenmakersperk ( ca 1808-1813 ) volgens gem. archief Leeuwarden geb.: 1752 volgens oorspronkelijke familie gegevens 1751. Mohel & Sandak: Philip Leeuwarden, moheel in Amsterdam (eerste Brith 1696) Zus van Philip Leeuwarden,Mink, trou wde Jacob Katz, voorouder van Tsadok Lazer Katz. Op de grafsteen staat onder meer: Sofer WeNeeman de K.K. Leeuwarden Isack Salomon Duparc werd in 1751 in Leeuwarden geboren als zoon van Isack Salomon en Roosje Abrahams. Aanvankelijk werd hij Iza k ben Selig genoemd. Later Izak (of Isack) Salomon. Ter onderscheiding van een andere Isack Salomon werd hij naar zijn woonplaats ook wel aangeduid als Isack Salomon op 't Perk en sinds 1794 zelfs als Isack op 't Perk. De naam Duparc, die in 181 1 werd aangenomen, is een verfransing van deze plaatsaanduidende naam. Zo dragen de leden van de familie Duparc in hun familienaam de herinnering mee aan de straat waar hun voorvader Isack Salomon Duparc ooit woonde. Isack Salomon Duparc was va n 1800 tot aan zijn dood in 1821 secretaris van de joodse gemeente in Leeuwarden. Daarnaast was hij werkzaam als vertaler in de Franse, Nederlandse en hebreeuwse taal. Isack Salomon Duparc was getrouwd met Schoone Carolina Isack-Isacks Wurmser. Ui t dit huwelijk werden drie kinderen geboren. De jongste, Mozes Isack Duparc, zou de vader worden van de negentiende-eeuwse arts Hessel Mozes Duparc (1817-1905).(JHM)
JHM Collectie en mediatheek
Rekest 1812-03-11
Rekest van Isack Salomon Duparc met het verzoek om zich als gerechtelijk
vertaler in Leeuwarden te mogen vestigen, 1812.
Collectie > Documenten > 00009362

Married 11 Nov 1783 Leeuwarden to:
Schoone ( Carolina ) Isak Wurmser, birth 1744 Stuttgart, died 11 Feb 1848 Leeuwarden, occupation: winkelierster, daughter of Izak Wurmser and nn
adres in 1824 als stemgerechtigde: G169, eigenaar Isaac S. Duparc, rijksbelastinglast: 00; huurwaarde 57,00
volgens Overlijdensakte 106 bij overlijden
Main index A-Z