Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Simon Van den Bergh, birth 26 OKT 1819 Geffen, died 6 Apr 1907 Rotterdam, buried Rotterdam, occupation: margarinefabrikant, son of Zadok Van den Bergh and Elisabeth (Betje) Isaac van der Wielen
kreeg Choweir-titel van Opperrabbijn Dr Fraenkel uit Zwolle stichtte 1n 1874 te Oss een margerine fabriek, later Unilever

Married 24 OKT 1844 Oss to:
Elisabeth Van der Wielen, birth 17 Jun 1821 Oss, died 9 Apr 1907 Rotterdam, daughter of Abraham Van der Wielen and Allegonda van Osten
1) Jacob Van den Bergh, birth 13 Jul 1848 Geffen, died 1934 London
Married 1871 to:
Lydia Isaacson, birth 1 MRT 1848 London, daughter of Isaac Isaacson and Miriam Mosely
2) Maurits Van den Bergh, birth 30 Dec 1849 Geffen, died 1912, occupation: inspecteur
inspecteur, ontvanger der registratie en domeinen/successierechten

Married 24 Sep 1878 Amsterdam to:
Ester Etty COLACO OSORIO, birth 1852 Amsterdam, died VOOR 1908, daughter of Jacob COLACO OSORIO and Rozetta de VITA
1852 te Amsterdam, overleden voor 1908
3) Henry Van den Bergh, birth 7 Sep 1851 Geffen, died 12 MRT 1937 London
Married 1 Aug 1887 Borne to:
Henriette Charlotte Spanjaard, birth 1868 Borne, died 1927, daughter of David Spanjaard and Dina Prins
4) Isaac Van den Bergh, birth 19 Aug 1853 Geffen, died 1945 Nice
Married 2 Jul 1879 Gouda to:
Clara van Leer, alias: Keila, birth 19 MRT 1857 Gouda, died 6 Feb 1913, daughter of Samson ( Sem ) Barend van Leer and Jette Henriette Visser
5) N.N. van den Bergh, birth 31 Jan !857 Geffen, died 31 Jan 1857 Geffen
6) Arnold Simon van den BERGH, birth 24 OKT 1857 Geffen, died 1932 's-Gravenhage, occupation: fabrikant
sluit fabriek in Oss 1.5.1891,opende in Rotterdam 3.5.1891

Married 21 MEI 1878 Grave to:
Juliette (Julie) Nathan, birth 16 Dec 1851 Grave, died 1930, daughter of Levie Mozes Liebman Jacob Nathan and Anna Antje Van den Bergh
7) Mr Zadok van den BERGH, birth 9 Aug 1859 Oss, died 13 Jun 1942 Nice, occupation: advocaat en procureur
wethouder Amsterdam, lid 2e Kamer VDB
Joods Historisch Museum: De rechtsgeleerde Zadok van den Bergh werd op 9 augustus 1859 in Oss geboren als zoon van de bekende margarinefabrikant Simon van den Bergh. Als advocaat verdedigde hij onder andere de verdachten van het zogenaamde Palingo proer in Amsterdam in 1886 en tussen 1898 en 1901voerde hij een revisieprocedure voor de Friese gebroeders Hogerhuis. Deze broers waren het slachtoffer waren geworden van een gerechtelijke dwaling waar in die tijd veel ophef over was. Veel late r zou deze geruchtmakende zaak zelfs het onderwerp van een speelfilm worden. Van den Bergh was ook politiek actief en was onder andere raadslid en wethouder van Amsterdam. Hij overleed in juni 1940 in Nice in Zuid-Frankrijk waarheen hij na de Duit se inval was gevlucht.
Geboren 1859-08-09 Oss
Overleden 1942-06-13 Nice
Vader Bergh, Simon van den
Moeder Wielen, Elisabeth van der
Broers Bergh, Jacob van den Bergh, Maurits van den Bergh, Henry van den Bergh, Isaac van den Bergh, Arnold van den Bergh, Samuel van den
Partner(s) Wolf, Carolina Berg, Alexandrine C. Paulowna van den
Huwelijk 1885-08-25 1921-07-12
Vestiging 1891 Delft 1893 Den Haag
Opleiding HBS in Nijmegen rechtswetenschappen Universiteit A'dam
Beroep advocaat politicus
Functie(s) 1891=1897 adviseur Ned. Gist- en Spiritusfabriek 1891=1894 secretaris Ned. Gist- en Spiritusfabriek 1887 advocaat Hooge Raad medeoprichter Radicale Kas in Amsterdam voorzitter Vereniging Maatschappelijke Hervorming vice-voorzitter Neder landse Volkspartij
Op 9 augustus 1859 werd in Oss Zadok van den Bergh geboren als zoon van de margarinefabrikant Simon van den Bergh en Elisabeth van der Wielen. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1885 op een proefschrift getit eld "Aanvulling en ruiling van onderpand kort voor faillissement". In hetzelfde jaar trouwde hij met Carolina Wolf. Uit dit huwelijk werden twee zoons en een dochter geboren. Het huwelijk met Carolina Wolf werd op 13 juni 1921 door echtscheidin g ontbonden. Op 12 juli 1921 hertrouwde hij met Alexandrine Charlotte Paulowna van den Berg.
Nadat hij in 1885 gepromoveerd was, trad hij als advocaat en procureur toe tot het kantoor van Mr. D. Simons. In deze praktijk verdedigde hij in 1886 de verdachten van het zogenaamde palingoproer. Ook de Friese gebroeders Hogerhuis, die het slacht offer waren geworden van een gerechtelijke dwaling, werden door hem in een revisieprocedure voor de Hoge Raad verdedigd. Volgens het "Biografisch woordenboek van het socialisme" was het een zwakke verdediging, die dan ook niet tot een revisie va n het vonnis leidde.
Van den Bergh publiceerde tal van artikelen op het gebied van arbeids-, handels-, proces-, pacht- en fiscaal recht. In 1891 trad hij als rechtsgeleerd adviseur in dienst van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft. In 1892 werd hij be?dig d als advocaat bij de Hoge Raad. In 1898 ging hij terug naar Amsterdam, waar hij het kantoor van D. Simons, die inmiddels hoogleraar in Utrecht was geworden, voortzette.
Van den Bergh was ook politiek actief. In 1885 had hij zich aangesloten bij de liberale kiesvereniging "Burgerplicht" en in 1887 behoorde hij tot de oprichters van de "Radicale Kas" die tot doel had een kapitaal te vormen ter bevordering van radic ale denkbeelden door middel van lezingen en geschriften. In 1899 werd hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam en zou dat twaalf jaar blijven. Aanvankelijk als vertegenwoordiger van de Radicale Partij, vanaf 1901 voor de Vrijzinnig Democratisch e Bond. In 1907 werd hij benoemd tot wethouder van Publieke Werken, Bouwkunde en Woningtoezicht. Na een conflict met de vrijzinnig-democratische fractie trad hij in 1910 af.
Nu wijdde hij zich weer aan zijn advocatenpraktijk en was vanwege zijn brede deskundigheid een veelgevraagd commissaris voor diverse vennootschappen. Van 1919 tot 1921 zat hij nog eenmaal in de gemeenteraad om daarna niet meer herkozen te worden . Vanaf 1929 verbleef Van den Bergh in Laren. Na de Duitse inval in mei 1940 wist Van den Bergh naar Nice in Zuid-Frankrijk te ontkomen. Op 13 juni 1940 overleed hij daar op ruim 82-jarige leeftijd.

Married 25 Aug 1885 Amsterdam (divorced 1921) to:
Carolina Celine WOLF, birth 24 Jun 1857 Harderwijk, died NA 1916, daughter of Marcus Hartog WOLF and Margaretha ELIAS
8) Samuel ( Sam ) Van den Bergh, birth 6 Apr 1864 Oss, died 4 Feb 1941 Nice, occupation: margarinefabrikant
lid gem,raad Rtd, lid 2e en 1e Kamer LSV.Kwam in 1882 in de zaak van ouders, werd in 1888 in de vennootschap opgenomen.Werd in 1904 directielid van de in van de in 1895 omgevormde Van den Berghs Limited, in 1909 president-directeur. Sinds 1912 com missaris van de NV Hollandsche Vereeniging tot Exploitatie van Margarinefabrieken.Werd in 1919 directeur van de NV Van den Berghs fabrieken; in 1927 lid van de RvB van de Margerine Unie.Trad na de fusie met Lever uit het bedrijf. Joods Historis ch Museum: Samuel van den Bergh (1864-1941) ging in 1882 in de margarinezaak van zijn ouders in Oss werken. In 1927 werd hij lid van de Raad van Bestuur van de Margarine Unie die in 1929 samen met Lever Brother Limited de firma Unilever oprichtte . Tevens was hij enige jaren lid van de Eerste en Tweede kamer.
Geboren 1864-04-06 Oss
Overleden 1941-02-04 Nice (Frankrijk)
Vader Bergh, Simon van den
Moeder Wielen, Elisabeth van der
Broers Bergh, Jacob van den Bergh, Maurits van den Bergh, Henry van den Bergh, Isaac Bergh, Arnold van den Bergh, Zadok van den
Partner(s) Willing, Rebecca (Betsie)
Huwelijk 1887-08-23
Vestiging 1891=? Rotterdam
Opleiding Stedelijk Lyceum Maastricht
Beroep margarine fabrikant
Functie(s) 1909=? president-directeur Van den Berghs Limited 1912=? commissaris NV Holl. Ver. tot Exploitatie Marg.fabr. 1919=? directeur NV Van den Berghs Fabrieken
Samuel van den Bergh werd op 6 april 1864 in Oss geboren. Het gezin waarin hij opgroeide was liberaal joods en hield zich niet met het traditionele jodendom bezig. Zijn ouders hadden een margarinezaak waarin vanaf 1882 ook Samuel werkzaam was. Hi j bleek een zeer geschikt zakenman. In 1909 werd hij president-directeur van Van den Berghs Limited. In Brussel en Kleef richtte hij margarinefabrieken op en in 1912 werd hij commissaris van de NV Hollandsche Vereeniging tot Exploitatie van Margar inefabrieken (HOVEMA). Later, in 1919, werd hij directeur van de NV Van den Berghs Fabrieken.
Samuel van den Bergh was ook politiek geinteresseerd. Van 19 september 1905 tot en met 20 september 1909 was hij lid van de Tweede Kamer voor de Liberale Unie en van 18 september 1923 tot en met 30 mei 1938 lid van de Eerste Kamer voor de Liberal e Staatspartij. Zijn grote concurrent in de margarinehandel was de fabriek Jurgens. In 1927 werd de Margarine Unie opgericht. Van den Bergh zat in de Raad van Bestuur. Twee jaar later ontstond uit een fusie van deze Unie met een Engels bedrijf, Le ver Brothers Limited, de Unilever NV.
Het jodendom speelde in het leven van Van den Bergh geen grote rol totdat hij in 1920 een reis naar Palestina maakte. Nadat zijn interesse gewekt was, werd hij lid van het dagelijks bestuur van het Internationaal Joodsch Emigratie Comite.

Married 23 Aug 1887 Amsterdam to:
Rebecca Betsy WILLING, birth 12 Dec 1867 Amsterdam, died 30 Sep 1946 Amsterdam, daughter of Gabriel Andries WILLING and Maria WILLING
Main index A-Z