Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Raw Tobias Moshe-Tuvia Zadok Tal, birth 16 Jun 1847 Amsterdam, died 24 OKT 1898 's-Gravenhage, occupation: Opperrabbijn Den Haag, son of Zadok Tobias Tal and Rosette Roosje Salomon Rubens
Tobias Tal was een leerling van de bekende opperrabbijn J.H. Duenner en schreef in navolging van hem polemische wetenschappelijke artikelen over het jodendom. Na eerst directeur van de gemeentelijke godsdienstscholen te zijn geweest, werd hi j op 27 december 1874 geinstalleerd als rabbijn van de Nederlands- Israelitische Hoofdsynagoge in Amsterdam. Dit ambt bekleedde hij tot zijn benoeming als opperrabbijn van het ressort Gelderland, waar hij op 26 juni 1881 werd geinstalleerd.
Tobias Tal was een boeiend spreker en men verzocht hem daarom vaak het woord te voeren. Van zijn hand verscheen in in 1876 een brochure getiteld "Ons godsdienstonderwijs". Dit was een verdediging van het destijds van verschillende kanten aangevall en leerplan van J.H. Duenner. Samen met zijn zwager, de Gelderse rabbijn L. Wagenaar, stelde Tal ook de brochure "Een oud gebouw: een woord aan het Amsterdamsche Israel" samen. Op 26 juni 1881 werd Tal zelf opperrabbijn van Gelderland. Dit ambt zo u hij 14 jaar bekleedden. Hij voerde in deze periode een polemiek over de Talmoed met prof. Oort, redigeerde het tijdschrift 'Choreb', dat in 1886 verscheen, en schreef in 1887 het tijdschrift voor de joodse jeugd 'Jedidjah' bijna helemaal vol. Oo k in het 'Weekblad voor Israelietische Huisgezinnen' verschenen vele artikelen van zijn hand.
In 1895 werd Tal als opperrabbijn in Den Haag geinstalleerd. In 1898 hield hij daar een voordracht onder de titel 'Haagsche bruggen, een Joodsche kwestie' die ook in druk zou verschijnen. Zijn laatste werk was een brochure getiteld "Oranjebloesems , uit de gedenkbladen van Neerlands Israel", waarin hij de verhouding tussen de Nederlandse joden en het koningshuis uitvoerig behandelde. Opperrabbijn Tal was ereregent van het Centraal Israel. Doorgangshuis te Leiden en werd in 1887 benoemd to t lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden. Hij is op slechts 51-jarigen leeftijd op 23 oktober 1898 overleden. (JHM)

Married 29 Aug 1876 to:
Karoline Wormser, birth 14 Jun 1852, died 1929, daughter of Baruch Chaim Wormser and Betty Forchheimer
1) Raw Justus Tsadok Tal, birth 10 Dec 1881 Arnhem, died 9 Dec 1954 Amsterdam, buried 10 Dec 1954 Muiderberg, occupation: Opperrabbijn Utrecht to:
Angela Abrahams, died 20 Jul 1956
2) Hanna Tal, birth 1882, died 30 Sep 1883 Arnhem
3) Betty Tal, died 1920 to:
Samuel Franzie Berenstein, birth 1877 Rotterdam, died 5 Nov 1918 's-Gravenhage, occupation: advocaat, lid Gemeenteraad Den Haag, vooorzitter NZB, son of Franzie and Riza Berenstein
vogens Joods Biogr. Woordenbooek overleden op 8-11-1918
Main index A-Z