Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Hirsch Hartog David Enthoven, birth 1757 's-Gravenhage, died 25 Feb 1827 's-Gravenhage, occupation: koopman, glasfabrikant, son of David Bosch\Enthoven and Blume Kaufmann
Hirsch Hartog David Enthoven, ook wel Henrij Davison of Henrij Davis genoemd, werd in 1757 in Den Haag geboren als zoon van Joseph David en Blume Kaufmann. Herhaaldelijk hield Henrij verblijf in Engeland waar ook verschillende van zijn kinderen we rden geboren. Een daarvan was zijn in 1790 in Londen geboren dochter Catharina die later, in 1816, in tweede echt met haar volle neef Lion Israel Enthoven zou trouwen. Catharina was een dochter uit het eerste huwelijk van Henrij met Frances Asher . Frances zou een aantal jaren later, op 6 april 1795, in Den Haag overlijden. Meer dan twintig jaar later, in 1818, zou Henrij in Voorburg hertrouwen met de bijna 29 jaar jongere Sara Davidson. Zijn verblijf in Engeland was in zoverre nuttig da t hij er het slijpen en graveren van glas leerde. Zakelijk gezien ging het hem in Engeland echter niet voor de wind.
In Den Haag, aan de Bierkade, vestigde hij vervolgens de "Engelsche Glas Fabricq en Slijperij". Maar opnieuw kreeg Henrij Davis te maken met tegenslag. Om aan geld te komen sloot hij met zijn broer Juda David, die in Delft woonde, en met zijn moed er een lening af in ruil voor een onderhandse obligatie. Verder leende hij op dezelfde wijze nog geld van vijf andere relaties, waaronder zijn neef Joseph Israel Enthoven. In 1796 vluchtte Henrij Davis voor zijn schuldeisers naar Amsterdam. In 180 3 keerde hij weer naar Den Haag terug en vestigde zich in de Bezemstraat op het adres van zijn broer Israel David, die in mei 1794 met zijn gezin dit pand betrokken had.
Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid diende Henry Davis in 1820 een voorstel in om een 'glasslijperij' te vestigen in het leegstaande Leprooshuis, recht tegenover de plaats waar enkele jaren later de Pletterij van de familie Enthoven gevestig d zou worden. Het plan werd echter nooit uitgevoerd. In 1821 verzocht Henrij Davis om de familienaam Enthoven te mogen voeren, hij was immers in 1811, ten tijde van de invoering van de verplichte aanname van familienamen, niet in het land geweest . De Enthovens weigerden echter hiervoor toestemming te geven. Enige jaren later, op 25 februari 1827, overleed Henrij in zijn geboortestad Den Haag.(JHM)
to:
Frances Asher, birth CA 1750 London, died 1795 's-Gravenhage
1) Catharina Citty Davi(d)son, birth 1790 to:
Moses Israel Lieberman, died VOOR 1816

Family page
Hirsch Hartog David Enthoven
Married 18 Feb 1818 Voorburg to:
Sara Davidson
Main index A-Z