Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesThe Northern data base - Classical version

Family page
Jelle Wijga, birth 21 Jan 1836 Leeuwarden, Geboortedatum vernoemd in Cerficicaat Nationale Militie Provincie Friesland en
Extract Register Burgelijke stand Leeuwarden dd 05-06-1860 nr. 44

HCL Database:

Geboorteakte Leeuwarden, 1836
Aangiftedatum: 23 januari 1836, blad of aktenr.: 44
Jelle Wijga, geboren 21 januari 1836
zoon van Yke Wijga en Elisabeth Molenaar
N.B.:


Tresoar Database:

Geboorteakte Leeuwarden, 1836
Aangiftedatum 23 januari 1836, akte nr. 44
Jelle Wijga, geboren 21 januari 1836
Zoon van Yke Wijga en Elisabeth Molenaar


FamilySearch Database:

IGI Individual Record FamilySearchÖ International Genealogical Index v5.0
Continental Europe
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


JELLE WIJGA
Male


--------------------------------------------------------------------------------
Event(s):
Birth: 21 JAN 1836 Burgerlijke Stand, Leeuwarden, Friesland, Netherlands

Christening:
Death:
Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: IJKE WIJGA Family
Mother: ELISABETH MOLENAAR


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Extracted birth or christening record for the locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the birth or christening date.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type:

C901924 1836 0108043 Film NONE


Sheet:--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use (last updated: 3/22/1999).
Privacy Policy (last updated: 11/24/2004). 27 http://www.familysearch.org v.2.5.0
, died 18 Jul 1916 Leeuwarden, Tresoar Database:

Overlijdensakte Leeuwarden, 1916
Aangiftedatum 19 juli 1916, akte nr. 396
Jelle Wijga, overleden 18 juli 1916, oud 80 jaar, weduwnaar
Zoon van Yke Ennes Wijga en Elisabeth Molenaar

HCL Database:

Naam: Jelle Wijga, zoon van vader: Yke Ennes Wijga en moeder: Elisabeth Molenaar
Leeftijd: 80 jaar
Overleden: 18-7-1916
Burg. staat: weduwnaar
Akte: Overlijdensakte dd. 19-7-1916 aktenr./blad: 396
Gemeente: Leeuwarden
Mairie:
Opmerkingen:
, occupation: Korenmolenaar, lives: , Vertekken den eersten july e.k. naar Oosterwierum, son of Yke Ennes Wijga and Elisabeth Jans Molenaar
Molenaarsfamilie uit Oldeboorn.
De familie had 3 molens in Leeuwarden. Aan het eind bij 't Schavernek stond er indertijd nog ÔeÔen. Jelle is toen achteruitgeboerd omdat er stoommolens kwamen.Hij werd failliet verklaard. Er zou een klein bedrag van enkele duizenden guldens overge bleven.
Volgens Jitske zou er fl. 80.000 over zijn gebleven, waarmee een bevrind notaris er indertijd vandoor is gegaan naar Amerika. Dit was dan waarschijnlijk de notaris van Anna Jellema (echtgenote van Jan Jelle Molenaar).

***************************************************
LEEUWARDEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Huizum, Jelsum, Lekkum, Marssum, Weidum en Wirdum)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 2.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. (°)
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1 Rijkstelegraafkantoor. -- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet. -- 3. Bijkantoor Beurs ( geopend Vrijdags 9.30 vm. tot 2.-- nm. 4. Bijkantoor Veemarkt (geopend Vrijdags).
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlokaal verkeer, is gevestigd in het station.

(°) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel.

22 "Fortuna", N.V., Stoommeelfabr., Kant. Grachtwal (na 7½nm. tel. No. 240)
19 Idem, Afd. Molen 't Lam, Westersingel (na 7½ nm. tel. No. 240)
240 Vosman, H.A., Dir. N.V. Stoommeelfabr. "Fortuna". Westersingel

***************************************************

1860 Leeuwarden, notaris J. de Wal
Inv. nr. 076103 repertoire nr. 286 d.d. 13 april 1860
Koopkakte
Betreft een weiland te Oosterwierum, koopsom fl. 600
- Jacob Reinders Zijlstra te Oosterwierum als verkoper
- Jelle Wijga te Leeuwarden als koper

1860 Leeuwarden, notaris J. de Wal
Inv. nr. 076103 repertoire nr. 291 d.d. 20 april 1860
Obligatie
- Jelle Wijga te Leeuwarden als debiteur
- Hermanus Jongers Adama te Leeuwarden als crediteur

1860 Leeuwarden, notaris J. de Wal
Inv. nr. 076103 repertoirenrs. 310 en 314 d.d. 12 juni 1860
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van de molen "het Lam" met 2 huizen te
Leeuwarden, koopsom fl. 7773
- Enne Ykes Wijga te Harlingen als verkoper
- Watze Kaastra te Huizum als verkoper
- Jan Wijga te Leeuwarden als verkoper
- Pier de Vries te Leeuwarden als verkoper
- Jelle Wijga te Leeuwarden als verkoper
- Ciprianus Johannes van der Veen te Leeuwarden als koper

1860 Leeuwarden, notaris J. de Wal
Inv. nr. 076103 repertoire nr. 312 d.d. 22 juni 1860
Obligatie
- Jelle Wijga te Leeuwarden, gehuwd met Wietske Hieke de
Vries als debiteur
- Hermanus Jongers Adama te Leeuwarden als crediteur

1861 Leeuwarden, notaris J. de Wal
Inv. nr. 076104 repertoire nr. 339 d.d. 8 maart 1861
Obligatie
- Jelle Wijga te Oosterwierum als debiteur
- Hermanus Jongers Adama te Leeuwarden als crediteur

1862 * Leeuwarden, notaris H. Albarda
Inv. nr. 078083 repertoire nr. 19 d.d. 21 januari 1862
Verhuring
Betreft de verhuur vanweiland en hooiland te Leeuwarden en
Lekkum, huursom fl
- Wiardus Willem Buma te Leeuwarden als verhuurder
- Johan Sjerps Jellema als erflater; in leven woonachtig
onder Lekkum
- Aaltje de Vries te Tzummarum, dochter van Jitske Piers
Jellema, weduwe van Gjalt Jarigs de Vries; gehuwd met Klaas
Bikbergen als verhuurder
- Jarig de Vries te Leeuwarden, zoon van Jitske Piers
Jellema, weduwe van Gjalt Jarigs de Vries als verhuurder
- Pier de Vries te Leeuwarden, zoon van Jitske Piers
Jellema, weduwe van Gjalt Jarigs de Vries als verhuurder
- Dieuwke de Vries te Leeuwarden, dochter van Jitske Piers
Jellema, weduwe van Gjalt Jarigs de Vries; gehuwd met Klaas
Hermanus F als verhuurder
- Hyke Wytske de Vries te Oosterwierum, dochter van Jitske
Piers Jellema, weduwe van Gjalt Jarigs de Vries; gehuwd met
Jelle Wijga als verhuurder
- Pieter Jans de Boer te Leeuwarden als huurder
- Sjouke Pieters Kleiterp te Leeuwarden als huurder
- Douwe Durks van der Weide te Jelsum als huurder
- Taede Johannes van der Woude te Jelsum als huurder

1874 * Leeuwarden, notaris Horatius Albarda
Inv. nr. 078108 repertoire nr. 201 d.d. 26 juni 1874
Procuratie grootboek, akte niet aanwezig
- Aaltje de Vries te Leeuwarden als lastgever
- Jaring de Vries te Leeuwarden als lastgever
- Pier de Vries te Leeuwarden als lastgever
- Dieuwke de Vries te Leeuwarden, gehuwd met Klaas Feenstra
als lastgever
- Klaas Feenstra te Leeuwarden, gehuwd met Dieuwke de Vries
als lastgever
- Wytske Hyke de Vries te Oldeboorn, gehuwd met Jelle Wijga
als lastgever
- Jelle Wijga te Oldeboorn, gehuwd met Wytske Hyke de Vries
als lastgever

1896 Jorwerd, notaris T. IJ. Kingma Boltjes
Inv. nr. 067075 repertoire nr. 119 d.d. 21 augustus 1896
Royement, akte niet aanwezig
- Jacob Lazes Bonnema te Oosterwierum
- Jelle Wijga, gehuwd met Wietske Hieke de Vries

Married 20 Jun 1860 Leeuwarden, Tresoar Database:

Huwelijksakte Leeuwarden, 1860
Man: Jelle Wijga
Vrouw: Wytske Hyke de Vries
Datum: 20 juni 1860 Akte nr. 91

HCL Database:

Naam man: Jelle Wijga
Naam vrouw: Wytske Hyke de Vries
Akte: Huwelijksakte 91
Gemeente: Leeuwarden
Trouwdatum: 20-6-1860
Opmerkingen:

FamilySearch Database:

IGI Individual Record FamilySearchÖ International Genealogical Index v5.0
Continental Europe
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


JELLE WIJGA
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event(s):
Birth: Leeuwarden, Friesland, Netherlands

Christening:
Death:
Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: IJKE ENNES WIJGA Family
Mother: ELISABETH MOLENAAR


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: WIJTSKE HIJKE DE VRIES Family
Marriage: 20 JUN 1860 Burgerlijke Stand, Leeuwarden, Friesland, Netherlands

Husband Age at Marriage: 24
Wife Age at Marriage: 19


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Extracted marriage record for locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the marriage date.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type:

M901986 1860 0257227 Film NONE


Sheet: 00--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use (last updated: 3/22/1999).
Privacy Policy (last updated: 11/24/2004). 27 http://www.familysearch.org v.2.5.0
to:
Wytske Hyke de Vries, birth 21 Jun 1840 Leeuwarden, Extract geboorteakte aanwezig, died 31 Oct 1902 Leeuwarden, Overlijdensakte Leeuwarden, 1902
Aangiftedatum 31 oktober 1902, akte nr. 483
Wytske Hyke de Vries, overleden 31 oktober 1902, oud 62 jaar, gehuwd
Dochter van Gjalt Jarings de Vries en Jitske Piers Jellema
, daughter of Jalt Jarigs de Vries and Yitske Piers Jellema
Overlijdensakte Leeuwarden, 1902
Aangiftedatum 31 oktober 1902, akte nr. 483
Wytske Hyke de Vries, overleden 31 oktober 1902, oud 62 jaar, gehuwd
Dochter van Gjalt Jarings de Vries en Jitske Piers Jellema

Ze heeft 10 jaar niet kunnen lopen door de Reuma. Ze werd toen Wytske haar leerde kennen in een wagentje gereden.

1874 * Leeuwarden, notaris Horatius Albarda
Inv. nr. 078108 repertoire nr. 201 d.d. 26 juni 1874
Procuratie grootboek, akte niet aanwezig
- Aaltje de Vries te Leeuwarden als lastgever
- Jaring de Vries te Leeuwarden als lastgever
- Pier de Vries te Leeuwarden als lastgever
- Dieuwke de Vries te Leeuwarden, gehuwd met Klaas Feenstra
als lastgever
- Klaas Feenstra te Leeuwarden, gehuwd met Dieuwke de Vries
als lastgever
- Wytske Hyke de Vries te Oldeboorn, gehuwd met Jelle Wijga
als lastgever
- Jelle Wijga te Oldeboorn, gehuwd met Wytske Hyke de Vries
als lastgever
1) Yke Wijga, birth 13 Jun 1861 Baarderadeel, Geboorteakte Baarderadeel, 1861
Aangiftedatum 15 juni 1861, akte nr. 108
Yke Wijga, geboren 13 juni 1861
Zoon van Jelle Wijga en Wytske Hyke de Vries
, died 3 Nov 1861 Leeuwarden, Overlijdensakte Baarderadeel, 1861
Aangiftedatum 9 november 1861, akte nr. 133
Yke Wijga, overleden 3 november 1861, oud 4 maanden
zoon van Jelle Wijga en Wytske Hyke de Vries
N.B. Overleden te Leeuwarden
2) Jitske Wijga, birth 22 Apr 1862 Baarderadeel, Geboorteakte Baarderadeel, 1862
Aangiftedatum 25 april 1862, akte nr. 54
Jitske Wijga, geboren 22 april 1862
Dochter van Jelle Wijga en Wytske Hyke de Vries
, died 15 May 1934 Leeuwarden, Overlijdensakte Leeuwarden, 1934
Aangiftedatum 16 MAY 1934, akte nr. 322
Jitske Wijga, overleden 15 MAY 1934, oud 72 jaar, ongehuwd
3) Yke Wijga, birth 10 Jun 1863 Baarderadeel, Geboorteakte Baarderadeel, 1863
Aangiftedatum 12 juni 1863, akte nr. 98
Yke Wijga, geboren 10 juni 1863
Zoon van Jelle Wijga en Wytske Hyke de Vries

Verificateur in Amsterdam

Married 30 Jul 1892 Tietjerksteradeel, Huwelijksakte Tietjerksteradeel, 1892
Man: Yke Wijga
Vrouw: Gaytske Adolfs Cop
Datum: 30 juli 1892 Akte nr. 99
to:
Gaytske Adolfs Cop, birth 17 Mar 1868 Tietjerksteradeel, Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1868
Aangiftedatum 18 maart 1868, akte nr. 100
Gaytske Adolfs Cop, geboren 17 maart 1868
Dochter van Adolf Cop en Froukje Pieters Huizinga
, daughter of Adolf Cop and Froukje Pieters Huizinga
4) Elisabeth Wijga, birth 16 Nov 1866 Baarderadeel, Geboorteakte Baarderadeel, 1866
Aangiftedatum 19 november 1866, akte nr. 152
Elisabeth Wijga, geboren 16 november 1866
Dochter van Jelle Wijga en Wytske Hyke de Vries
, died 20 Oct 1905 Leeuwarden, Tresoar Database:

Overlijdensakte Leeuwarden, 1905
Aangiftedatum 21 oktober 1905, akte nr. 490
Elisabeth Wijga, overleden 20 oktober 1905, oud 38 jaar, weduwe
Dochter van Jelle Wijga en Wytske Hyke de Vries

HCL Database:

Naam: Elisabeth Wijga, dochter van vader: Jelle Wijga en moeder: Wytske Hyke de Vries
Leeftijd: 38 jaar
Overleden: 20-10-1905
Burg. staat: weduwe
Akte: Overlijdensakte dd. 21-10-1905 aktenr./blad: 490
Gemeente: Leeuwarden
Mairie:
Opmerkingen:
, death cause: T.B.C.
Married 19 May 1888 Leeuwarden, Tresoar Database:

Huwelijksakte Leeuwarden, 1888
Man: Sybrand Rijpma
Vrouw: Elisabeth Wijga
Datum: 19 MAY 1888 Akte nr. 80

*************************************************************

FamilySearch Database:

IGI Individual Record FamilySearchÖ International Genealogical Index v5.0
Continental Europe
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


ELISABETH WIJGA
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event(s):
Birth:
Christening:
Death:

Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: SIJBRAND RIJPMA Family
Marriage: 19 MAY 1888 Burgerlijke Stand, Leeuwarden, Friesland, Netherlands--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
No source information is available.


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use (last updated: 3/22/1999).
Privacy Policy (last updated: 11/24/2004). 26 http://www.familysearch.org v.2.5.0
to:
Sybrand Rijpma, birth 17 Jan 1866 Rintsumageest (dantumadeel), Geboorteakte Dantumadeel, 1866
Aangiftedatum 18 januari 1866, akte nr. 19
Sybrand Rijpma, geboren 17 januari 1866
Zoon van Quiryn Sybrands Rijpma en Sjoerdje Zwerver
, died 5 Jan 1901 Achtkarspelen, Overlijdensakte Achtkarspelen, 1901
Aangiftedatum 5 januari 1901, akte nr. 2
Sybrand Rijpma, overleden 4 januari 1901, oud 34 jaar, gehuwd
, death cause: T.B.C., occupation: Onderwijzer, Hoofd van de school, son of Curijn Rijpma and Sjoerdje-(Sjoerdtje) Zwerver
Onderwijzer geworden op 1 april 1884.
1890 benoemd als hoofd van de school in Surhuisterveen(sterheide).
Hij studeerde Frans, Duits en Engels en overwerkte zich.
Main index A-Z