Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Tobias Boas, birth 3 Nov 1696 's-Gravenhage, died 27 Nov 1782 's-Gravenhage, occupation: bankier, son of Chaim Avraham Hyman Boas and Merya ( Meriam ) Tobias Magnus
Op 3 november 1696 werd Tobias Boas geboren. Hij behoorde tot de meest vooraanstaande leden van de asjkenazische gemeenschap in Den Haag. Bij het eerste officiele contact tussen het Huis van Oranje en de joodse gemeenschap in Nederland hield Tobia s Boas een toespraak. Hij werd zo sterk vereenzelvigd met de joodse gemeenschap in Den Haag dat hij door veel joden buiten Nederland eenvoudig 'rebbe Tobias Haag' werd genoemd.
Van zijn vader kocht Boas voor 20.000 gulden diens koopmanshuis in juwelen, goud, zilver en stoffen op. Tobias bouwde de zaak van zijn vader uit tot een bankiershuis van wereldbetekenis. Met recht kan hij de Hollandse Rothschild van de achttiend e eeuw worden genoemd. De bank van Boas verstrekte onder andere leningen aan Keizer Jozef II en Stanislaus Augustus, de laatste koning van Polen. Ook leende hij een bedrag van 4 miljoen gulden uit aan de Nederlandse regering. In de jaren 174 4 en 1745 intervenieerde Boas bij de Staten Generaal om het besluit van Maria Theresia tot verbanning van de joden uit Bohemen ongedaan te maken. Het huis van Tobias Boas, dat de naam 'Salomons Tempel' droeg, was een brandpunt van het joodse intel lectuele en religieuze leven in de hofstad. Onder andere werd er de eerste Hoogduitse Synagogedienst gehouden. Boas steunde financieel het werk van diverse joodse geleerden.
Na de dood van Boas, in 1782, zetten zijn zoons het bedrijf voort. Door de ongunstige tijdsomstandigheden ging de bank echter failliet. Tien jaar na de dood van Boas kwam er zo ook aan zijn financiele imperium een einde. (JHM)

Married 1712 to:
Duyfje Levi, died 1721
1) Abraham Boas de Jonge, died 10 Jan 1720 's-Gravenhage

Family page
Tobias Boas
Married 25 Jan 1722 Amsterdam (divorced 's-Gravenhage) to:
Sara Symons, birth 1704 Amsterdam, daughter of Frommet Samuel and Simon Andries
1) Simon Tobias Boas, died 4 MEI 1728 's-Gravenhage
2) Samuel Boas, died 4 Jul 1733 's-Gravenhage
3) Samuel Boas, died 17 Dec 1739 's-Gravenhage
4) Abraham Boas, birth 1728 's-Gravenhage, died 8 Aug 1798 's-Gravenhage, occupation: Bankier
Married 23 Jun 1748 's-Gravenhage to:
Fronica Symons, died 10 Apr 1809 's-Gravenhage
5) Abigael Boas, died 22 Jul 1729 's-Gravenhage
6) Abigael Boas
Married Cassel to:
Jeremias Hartog
7) Simeon \ Simon Tobias Boas, birth 28 Jan 1730 's-Gravenhage, died 26 Feb 1795 's-Gravenhage
Married 25 Aug 1749 to:
Alida Eda Simons Levi
acht kinderen
8) Suzanna Boas
9) Sara Tobias Boas
10) Sipora Boas, died 9 Sep 1809
zes kinderen,vier jong gestorven; naar Frankrijk vertrokken

Married Krankfurt am Main to:
Isaac Loew Beer Zur Kann, occupation: Hof- und Kammeragent, son of Loew Beer Isaac Zur Kann and N.N.
herzoglich Pfalz-Zweibruckischer, herzoglich Sachsen-Koburg-Saaldfeldischer, hochfurstlich hessischer, fuerstlich Wied Rukelscher und reichsburggraeflisch Hachenburgischer Hof- und Kammeragent
11) Israel Boas, birth 1740 's-Gravenhage, died 26 Jan 1794 's-Gravenhage
12) Hindele ( Hanna ) Boas, died 13 Aug 1755 Frankfurt am Main
Van Zuiden: De Hoogduitsche Joden in `s-Gravenhage (1913): Blz.37 voetnoot: 4) Dietz op. cit. pag. 163 is ook hier, als op talloos andere plaatsen van zijn wer, foutief.Hij laat Beer Loew Kann tweemaal getrouwd zijn met de zusters Zartel en Sorle , dochters van Baruch Strassbourg. Beer Loew Kann was slechts eenmaal getrouwd met Sorel Oppenheimer.. Hun huwelijk was met elf kinderen gezegend. Haar grafsteen bij Horowitz op. cit. No. 2552, moet aan het slot aldus worden gelezen : bat hakatsi n wehastadlan hamefursam HaR"r Itzik ( Oppenheim MeWiena). Deze hier, zoover ons bekend, het eerst gegeven aanwijzing, dat de vrouw van Beer Loew Kann een dochter van Isaac Nathan Oppenheimer uit Weenen was en dus een zuster van Esther, de vrou w van Beer Kann`s grootsten antagonist in het Frankfurter Ghetto, David Meyer Kulp, is ter belichting van dezen Kulp- Kannschen strijd niet van belang ontbloot. Isaac Nathan Oppenheimer, de stiefzoon van Samson Wertheimer, stierf te Weenen 14 Okto ber 1739. Zie Kaufmann, 0op. cit. pag. 78 en 79.
to:
Loew Moses Zur Kann, died 11 Dec 1761, son of Moses Loew Isaac Zur Kann and Sara ( Sorle ) Wertheimer
13) Mietje Boas
14) Susanna Schonche ( Belie ) Boas, died 6 Sep 1768 's-Gravenhage, buried Scheveningen
Married 7 Nov 1756 to:
Lazerus ( Lazar Baer ) Kann, birth 1732, died 1809 `s-Gravenhage, son of Beer Loew Isaac Zur Kann and Sara ( Sorel ) Isaac Oppenheimer
sinds 1755 in Den Haag

Family page
Tobias Boas
Married 1757 to:
Bat Scheba Mozes Goldschmidt, birth 1716 Amsterdam 1st marriage 2nd marriage, daughter of Mozes Goldschmit and Jehudith Gitel Goldschmidt
Main index A-Z