Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
Levie Vomberg, birth 14 Dec 1814 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 28 Aug 1895 Dalfsen, occupation: PEDLAR, MERCHANT, BUTCHER, son of GERSOM VOMBERG and JOCHEFET GOLDMANN, alias: JEBETH of JOCHEWED GOLDMANN
Naam VOMBERG voor 't eerst genoemde in Bevolkingsregisters an Dalfsen voor de jaren 1850-1860, pag. 161. Levie ingeschreven als zijnde geboren in Walldorf op 14/12/1814.Op grafsteen 26 Kislev 5575=9.12.1814. Datum van eerste aankomst in Dalfsen ni et vermeld; Vermoedelijk omstreeks 1850.
Oudere generatie in Dalfsen herinnert zich nog een Vomberg-paadje.In die tijd waren er slechts 5 Joodse families te Dalfsen, de synagoge werd pas gebouwd in 1866. [Voor de geschiedenis van de Joodse Gemeente te DaLfsen in de 19e eeuw, zie:- W.Stap penbelt:-De synagoge van Dalfsen;Huis van samenkomst in vroegere tijden,Dalfsen,13.4.1984.] Datum en locatie van kerkelijk huwelijk (choepa) met Paulina (Breile) niet bekend.Zeer zeker niet in Walldorf, waar alleen zijn broer Bernard een huwelijks vergunning had.
Hoewel de datum van aankomst van echtgenoot in Dalfsen niet opspoorbaar is, ziet het er naar uit, dat zij beiden niet gelijkertijd in Dalfsen arriveerden.(Levie arriveerde eerder ?)
to:
Paulina BreileFriedmann, birth 25 Jul 1825 MARISFELD, died 25 Sep 1884 Dalfsen, daughter of MENDEL FRIEDMAN and Rivka BAT BREILE (matronyme) NN
Paulina ingeschreven in Dalfsen 8.8.1850, als echtgenote van Levie. Als geboortedatum wordt te Dalfsen vermeld:25.7.1825.Volgens geboorteregisters Walldorf werd achtste en laatste kind van Mendel en Rebekka Friedmann geboren 28.5.1825:naam Breile
1) Nathan Vomberg, birth 15 Apr 1859 Dalfsen, died 13 Dec 1931 Zutphen, occupation: ZUTPHEN-HANDELSZAAK: men's and ladies wear, drygoods, bedding
Hij overleed plotseling op een zondagochtend, toen hij van plan was zijn dochters te Almelo te bezoeken.
In de bron staat op pag.12 een hespeed n.a.v. zijn overlijden.
Hieruit- bestuurder van de Vereeniging "Gemiloes Gasodiem"....bij ziekte en overlijden was hij een troostende........engel
-Vele jaren heeft hij als "toukeiang"(toke'a-shofar........blazer) dienst gedaan In de Vereniging "Geskaz Hatouroh" fungeerde hij mede.... als "kourei" (Voorlezer uit de Thorarol).
-----------------------------------------------------------
Hij funcioneerde als "gabbe" (gabai=koster) voor 25 jaar en een gegraveerde kidoeshbeker aan hem geschonken bij deze gelegenheid is in het bezit van Jozef Vomberg (Canada).Hij was de Ontvanger der Heilige Landsgelden namens de "Pekidim en Amarcali m" te Zutphen, waarin een vacature ontstond wegens zijn overlijden. (Hij werd hierin opgevolgd door M.Krukziener te Zutphen).

Married 29 Jul 1887 Lochem to:
MIETJE VROMEN, birth 16 OKT 1859 Lochem, died 25 Jan 1943 Auschwitz, daughter of Salomon Joseph Vromen and Susanna Themans
Joodse geboortedatum:-20 Tishri 5620, als weduwe verpleegd in het Apeldoornse Bos, van waar zij werd gedeporteerd
Main index A-Z