Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
MENDEL FRIEDMAN to:
Rivka BAT BREILE (matronyme) NN
1) Paulina BreileFriedmann, birth 25 Jul 1825 MARISFELD, died 25 Sep 1884 Dalfsen
Paulina ingeschreven in Dalfsen 8.8.1850, als echtgenote van Levie. Als geboortedatum wordt te Dalfsen vermeld:25.7.1825.Volgens geboorteregisters Walldorf werd achtste en laatste kind van Mendel en Rebekka Friedmann geboren 28.5.1825:naam Breile
to:
Levie Vomberg, birth 14 Dec 1814 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 28 Aug 1895 Dalfsen, occupation: PEDLAR, MERCHANT, BUTCHER, son of GERSOM VOMBERG and JOCHEFET GOLDMANN, alias: JEBETH of JOCHEWED GOLDMANN
Naam VOMBERG voor 't eerst genoemde in Bevolkingsregisters an Dalfsen voor de jaren 1850-1860, pag. 161. Levie ingeschreven als zijnde geboren in Walldorf op 14/12/1814.Op grafsteen 26 Kislev 5575=9.12.1814. Datum van eerste aankomst in Dalfsen ni et vermeld; Vermoedelijk omstreeks 1850.
Oudere generatie in Dalfsen herinnert zich nog een Vomberg-paadje.In die tijd waren er slechts 5 Joodse families te Dalfsen, de synagoge werd pas gebouwd in 1866. [Voor de geschiedenis van de Joodse Gemeente te DaLfsen in de 19e eeuw, zie:- W.Stap penbelt:-De synagoge van Dalfsen;Huis van samenkomst in vroegere tijden,Dalfsen,13.4.1984.] Datum en locatie van kerkelijk huwelijk (choepa) met Paulina (Breile) niet bekend.Zeer zeker niet in Walldorf, waar alleen zijn broer Bernard een huwelijks vergunning had.
Hoewel de datum van aankomst van echtgenoot in Dalfsen niet opspoorbaar is, ziet het er naar uit, dat zij beiden niet gelijkertijd in Dalfsen arriveerden.(Levie arriveerde eerder ?)
Main index A-Z