Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Names Index placesAlexander Duparc Collection

Family page
GERSOM VOMBERG, birth 1775 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 19 OKT 1855 Walldorf, occupation: Schmusser
Schmusser, aber meistens bey Geschaeften im Auslande Schmusser being a merchant, perhaps an agent ? vertegenwoordiger ? GERSOM VOM BERG, alias: GERSON VOMBERG, GERSHOM BEN ZVI(VRM.), birth 1775, died 19 Oct 1855 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), occupation: "SCHMUSSER"-HANDELSAGENT
The history of the VOMBERG family, as far as known up till now starts in Walldorf in present-day Thueringen, at that time located in the Herzogtum Sachsen-Meiningen. Walldorf is situated 6 Km north of Meningen in Thueringen. There exist quite a nu mber of publications about Jewish communities in this Herzogtum (*-see excerpts of this bibliography below).
Updated research by Sem Atsmon proves with certainty that Gersom himself is not born in Walldorf.It may be assumed that he had brothers and/or sisters, who took other names. Nothing is known about his parents. So there is no way to trace the VOMBE RG family roots backwards beyond Gersom VOMBERG, who has been placed by us as founding father (probant) of the VOMBERG genealogy. The Vomberg family is mentioned in Walldorf documents of the first half of the 19th century, the oldest mentioning Ge rsom is from 1808, as established by Sem Atsmon through his visits to,and correspondence with
the Staatsarchiv of Meiningen.
The oldest known VOMBERG grave in Walldorf is Gersom's from 1855. (Though the Walldorf Jewish cemetery exits since about 1790, burial records from before 1840, if they were kept, could not be traced).
About the adoption of the name VOMBERG the research of Sem Atsmon in the autumn of 2001 and its aftermath brought to light the following results, which seem to be the final facts researchable in this matter.
About Gersom's occupation is written:- "Schmusser, aber meistens bey Geschaeften im Auslande":
Schmusser being a merchant, perhaps an agent ? vertegenwoordiger ?
(*)-Bibliography about Jewish communities in the Herzogtum Sachsen- Meinigen:- -A.Human:-Geschichte der Juden in Sachsen-Meinigen-Hildburghausen, 1898, renewed in 1939 by Fritz Fink, a convinced Nazi and antisemite (the most elaborate).
-Hans Nothnagel (editor):-No.3 ("Juden in der ehemaligen Residenzstadt Meiningen und deren Umfeld") of a series of 6 books, titled as " Juden in Suedthueringen, geschuetz und gejagt", published 1999.
[Further information about the Walldorf Jewish community in later years (like installing an organ in the synaguoge in 1840) can be found in the Central Archives of the Jewish People in Jerusalem].Walldorf:-
Gelegen 6 Km noordelijk van Meningen in Thueringen. Vermoedelijke conclusies uit het onderzoek betr. de komst van Simon's vader Gersom in Walldorff, zijn wat betreft Simon, dat hij (met zijn vader) pas in Walldorff kwam na de dood van zijn moede r en dat hij niet aldaar geboren is.
Married 1807 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN) to:NN NN, alias: EVA JACOBS ?, died WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN)OVERLEDEN VOOR 1807
Geen gegevens in Registers Joodse Gemeente Walldorf in Joods Museum, Frankfort. Waarschijnlijk overleden kort na Simon's geboorte. Er bestaan geen overlijdensregisters van voor 1839.
[SOURCE S.ATSMON-PRINT 6-9-00-(2000)]:-
In the Walldorf Registers it is declared that the name is unknown. Only from one source it may be deducted, that the name might have been Eva Jacobs, namely from the marriage certificate of Meyer
Vomberg, Jan.1863 in Raalte, in which he declares his mother's name to be Eva Jacobs. But this source can not be counted upon as reliable, as Meyer's mother was in fact Yochewed Goldmann, his father's second wife. (Meyer was born in 1820 as her fo urth child). Contrary to the S.Atsmon version I did add the name of Eva Jacobs as an alias on the strength of this single evidence only. 1) SIMON VOMBERG <7.shtml>, birth 29 Jul 1803 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 21 Sep 1873 DEVENTER, burie d 23 Sep 1873 DEVENTER-RIJ 14/NR 13Aangezien er van zijn moeder NN NN in Walldorf geen
spoor te ontdekken valt, terwijl de graven, zowel van zijn vader Gerson als van diens tweede vrouw Jochefed in Walldorf nog bestaan, zijn de vermoedelijke conclusies hieruit:- 1.-Gerson en zijn zoon Simon kwamen naar Walldorf pas na de dood van Si mon's moeder. 2.-Simon is niet geboren in Walldorf.
GETROUWD VOOR 1830. Niet getrouwd in Deventer(bron:-RAZ-HUW.DEV.KLAPPER).
Trouwde verm.te Hardenberg. Althans tijdens de geboorte van Joseph waren de ouders vermoedelijk toen nog niet volgens de wet getrouwd. In oktober 1837 wordt hij in een proces verbaal van Emanuel Jonas Bromet (zie aldaar) echter wel de zwager genoe md van "Bromet de Zoon uit Deventer".
Verhuizing van Hardenberg naar Deventer geschiedde dus hoogst waarschijnlijk in de loop van 1838, aangezien de zoon Joseph in Hardenberg werd geboren in 1837 en de daarop volgende zoon Jonas in Deventer in 1839.
In "Verzeichniss der Israeliten zu Walldorf von 20ten September 1827" genoemd Simson/Simon, leeftijd 22 jr, wonende "in der Fremde". Hij kwam dus naar Holland althans voor 1827. to: HENDRINA BROMET, birth 13 Dec 1803 DEVENTER, died 22 Mar 1884 DEV ENTER, buried 24 Mar 1884 DEVENTER-RIJ 16/NR.51 of 14/12, daughter of EMANUEL JONAS BROMET and ELISABETH HERSON (HERTOG) HEILBRON

Married Walldorf to:
EVA JACOBS, birth VOOR1803 Walldorf, died VOOR 1807 Walldorf

Family page
GERSOM VOMBERG
Married 1807 Walldorf to:
JOCHEFET GOLDMANN, alias: JEBETH of JOCHEWED GOLDMANN, birth 1789 BAUERBACH-DTSL, died 26 Dec 1860 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN)
1) JOSEPH VOMBERG, birth 1811 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 02 Dec 1875 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN) 2) LEVIE VOMBERG, alias: LOEB VOMBERG, JEHOEDA VOMBERG <16.shtml>, birth 14 Dec 1814 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 28 Aug 1895 DALFSEN, Overl eden (Hebr.datum)-8 Eloel 5655., occupation: PEDLAR, MERCHANT, BUTCHER, Als beroepen worden genoemd in verschillende documenten:kramer,koopman,slager.
OVERGROOTVADER VAN SEM DE GROOT(ATSMON) UIT ASHKELON.
Naam VOMBERG voor 't eerst genoemde in Bevolkingsregisters van Dalfsen voor de jaren 1850-1860, pag. 161. Levie ingeschreven als zijnde geboren in Walldorf op 14/12/1814.Op grafsteen 26 Kislev 5575=9.12.1814. Datum van eerste aankomst in Dalfse n niet vermeld; Vermoedelijk omstreeks 1850.
Oudere generatie in Dalfsen herinnert zich nog een Vomberg-paadje.In die tijd waren er slechts 5 Joodse families te Dalfsen, de synagoge werd pas gebouwd in 1866.
[Voor de geschiedenis van de Joodse Gemeente te Dalfsen in de 19e eeuw, zie:- W.Stappenbelt:-De synagoge van Dalfsen;Huis van samenkomst in vroegere tijden,Dalfsen,13.4.1984.]
Datum en locatie van kerkelijk huwelijk (choepa) met Paulina (Breile) niet bekend.Zeer zeker niet in Walldorf, waar alleen zijn broer Bernard een huwelijksvergunning had.
Hoewel de datum van aankomst van echtgenoot in Dalfsen niet opspoorbaar is, ziet het er naar uit, dat zij beiden niet tegelijkertijd in Dalfsen arriveerden.(Levie arriveerde eerder ?)
Zie ook tekst bij echtgenote Paulina Friedmann
------------------------------------------------------------
Op grafsteen zoon Gerson V. te Zwolle=JEHOEDA
Married Aug 1850 MARISFELD to:
PAULINA FRIEDMANN, alias: BREILE FRIEDMANN, birth 25 Jul 1825 MARISFELD, died 25 Sep 1884 DALFSEN, daughter of MENDEL FRIEDMAN and BAT BREILE(matronyme) ? RIVKA NN
Paulina ingeschreven in Dalfsen 8.8.1850, als echtgenote van Levie.
Als geboortedatum wordt te Dalfsen vermeld:25.7.1825.
Volgens geboorteregisters Walldorf werd achtste en laatste kind van Mendel en Rebekka Friedmann geboren 28.5.1825:naam Breile.
Zie ook tekst bij echtgenoot Levie Vomberg 3) RICKA VOMBERG, alias: RIVKA-BERTHA ? VOMBERG, birth 1817 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 29 Oct 1870 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN)
In Register of Burials is mentioned, that she died at age 55. Therefore exact date and even year of birth are not sure. Ricka=Rivka=Bertha ?
Human mentions:-"Die Frauen B.Kaiser und B.Vomberg leiteten (in Walldorff) ein israelitischer Frauenverein". 4) MEYER VOMBERG, alias: MAYER VOMBERG, MEIJER VOMBERG , birth 1820 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 24 Mar 1891 RAALTE, occupation: SLAG ER
Uit "De emancipatie van de Joden in Overijssel 1796-1940"- Van Gorcum 1955,proefschrift van Tet Erdtsieck-pag.109:
Hij verzocht (samen met vijf anderen) in 1882/83 tijdens het waarnemend opperrabinaat van Overijssel door opperrabbijn Tal geexamineerd te worden als erkend sjochet te Raalte. Dit "erkend" zijn had vlg. de schrijfster ten doel sterk te staan tegen over de dominerende positie van de familie de Lange op dit terrein in Raalte.
Heftige ruzies tussen de De Lange's en anderen, waarbij beide kanten beschuldigingen indienden betr. "overtredingen" op kasjroet of algemeen Joods religieus gebied, noopten Vomberg om, ook na zijn examinatie nog 6 bewijzen van goed zedelijk en god sdienstig gedrag aan de Opperrabbijn te sturen.
(Onder meer van Frank uit Steenwijk-onderwijzer-en Spanjer uit Rijssen-parnas).
Meyer declared his parents being Gersom Vomberg & Eva Jacobs, which is an absolute wrong declaration according to Walldorf-registers in Jewish Museum, Frankfort.
Married 22 Jan 1863 RAALTE to: REBECCA ELISABETH (BETJE) STEERN, birth 1809 DALFSEN, died 8 Jan 1892 RAALTE, daughter of JACOB STEERN and WILHELMINA IZAKS <34.shtml>
Zie text bij echtgenoot :Mayer Vomberg. In gegevens over de Joodse Gemeenten in Overijssel-
uitgave NKvJG(1996)-pag.9-Dalfsen-Huisgezinnen 1813-voorkomende als:- BETJE-3 jr. 5e en laatste kind van wdr.Jacob Isaac Stern.
Aanvullend onderzoek in NRA toont aan dat dit deze Elisabeth is (zie informatie bij haar vader Jacob Steern)
[INST.IX-(1998)
He and Rebecca Steern had chupa probably in 1846, i.e. without civil authority.
Rebecca en Meier hadden 6 kinderen voor ze officieel burgelijk trouwden in Raalte op 22.1.1863;3 van hen werden dood geboren, (een tweeling op 03.11.1947 en 1 kind op 21.11.1851)en een 4e , (Jacob)geboren in Jan 1850, leefde minder dan een maand . Mina en Jacob waren de enige 2 overlevenden op de dag van huwelijk van hun ouders, en droegen vermoedelijk hun moeder's familienaam,welke pas VOMBERG werd bij dit burgelijk huwelijk.
ESTHER AGUDA-VOMBERG UIT KIRIATH HAIM WAS DE ENIGE OVERGEBLEVEN FSTAMMELING .
Op de geboorteactes van hun kinderen noemde hun moeder zich Elisabeth, hetgeen aan sluit bij de roepnaam Betje in 1813. Het gebruik van de roepnaam Rebecca is niet verklaard 5) PEREZ VOMBERG, birth 1821 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died before 185 5 Mentioned in "Verzeichniss der Israeliten zu Walldorf von 20ten September 1827", but not anymore in same of 1855. It can be presumed therefore that he died between 1827 and 1855. Band 3 of "Juden in Suedthueringen" mentions a grave (row 5,no.35 ) of Vomberg,Pri...l, without date of birth and/or date or age of death. Maybe Perez ? 5/35 is in a row of people, having died late sixties/early seventies of the 19th century.
Maybe this contradicts eventual death of Perez at young age ? 6) JACOB VOMBERG, alias: BERNARDT VOMBERG, birth 1823 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), GEBOORTJEJAAR MISSCHIEN 1822, died 27 Jan 1907 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), occupation: KLEMPNERMEIS TER, KLEMPNERMEISTER=PLUMBER ETC. JOBS.
Uit opmerkingen van Sem Atsmon:- "De enige zoon die een huwelijksvergunning verkreeg in Walldorf en een vak had." ("the only son who got a marriage license"). See F.Levi:"The Jews of Sachsen-Meiningen-Hildburghausen and the Edict of 1811" and para graph 2 of this Edict or "Patent".The only one in the family who had a manual profession (plumber and/or similar jobs).
Married 10 Dec 1850 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN) to: BETTY LANG, alias: BRENDEL LANG, birth 1828 GLEICHWEISEN, died 31 Jul 1904 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN)
1) Levie Vomberg, birth 14 Dec 1814 WALLDORF(SACHSEN-MEININGEN), died 28 Aug 1895 Dalfsen, occupation: PEDLAR, MERCHANT, BUTCHER
Naam VOMBERG voor 't eerst genoemde in Bevolkingsregisters an Dalfsen voor de jaren 1850-1860, pag. 161. Levie ingeschreven als zijnde geboren in Walldorf op 14/12/1814.Op grafsteen 26 Kislev 5575=9.12.1814. Datum van eerste aankomst in Dalfsen ni et vermeld; Vermoedelijk omstreeks 1850.
Oudere generatie in Dalfsen herinnert zich nog een Vomberg-paadje.In die tijd waren er slechts 5 Joodse families te Dalfsen, de synagoge werd pas gebouwd in 1866. [Voor de geschiedenis van de Joodse Gemeente te DaLfsen in de 19e eeuw, zie:- W.Stap penbelt:-De synagoge van Dalfsen;Huis van samenkomst in vroegere tijden,Dalfsen,13.4.1984.] Datum en locatie van kerkelijk huwelijk (choepa) met Paulina (Breile) niet bekend.Zeer zeker niet in Walldorf, waar alleen zijn broer Bernard een huwelijks vergunning had.
Hoewel de datum van aankomst van echtgenoot in Dalfsen niet opspoorbaar is, ziet het er naar uit, dat zij beiden niet gelijkertijd in Dalfsen arriveerden.(Levie arriveerde eerder ?)
to:
Paulina BreileFriedmann, birth 25 Jul 1825 MARISFELD, died 25 Sep 1884 Dalfsen, daughter of MENDEL FRIEDMAN and Rivka BAT BREILE (matronyme) NN
Paulina ingeschreven in Dalfsen 8.8.1850, als echtgenote van Levie. Als geboortedatum wordt te Dalfsen vermeld:25.7.1825.Volgens geboorteregisters Walldorf werd achtste en laatste kind van Mendel en Rebekka Friedmann geboren 28.5.1825:naam Breile
Main index A-Z